thutuchanhchinh
CUOCTHITIMHIEUPHAPLUAT201811
motcuastp1

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 116 khách Trực tuyến

Gương sáng ngành Tư pháp: Người Trợ giúp viên pháp lý tâm huyết với nghề

Cập nhật: Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 14:49

Tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và ra trường là xin được việc làm ngay tại một Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, từ năm 2008; rồi 03 năm sau đó được...

Tín hiệu tích cực từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tây Giang

Cập nhật: Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 07:50

Bám sát chương trình trọng tâm công tác tư pháp hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tham mưu UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiện toàn, củng cố đội ngũ, cán bộ trực tiếp làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện. Đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện...

Kết quả 04 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị giai đoạn 2015-2020” của tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 09:57

Trong gần 4 năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chú trọng và...

Đi đăng ký khai sinh

Ngày gửi: 15/05/2017; Người gửi: Lưu Trần Duy An; Email: ; Điện thoại: 01684212258
Ngày 30/4/2016 Sở Tư pháp có trả lời câu hỏi về việc bà ngoại có được đi đăng ký khai sinh cho cháu được không? của bạn ở Phú Ninh với nội dung trả lời của Sở là được và không cần phải có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ, nhưng theo quy đinh tại Khoản 2, Nghị Định 15/2015/TT-BTP về việc ủy quyền đi đăng ký hộ tịch thì phải có giấy ủy quyền. Như vậy, thì áp dụng theo quy định nào cho đúng. Xin cảm ơn !