Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 61 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ bắt đầu từ ngày 01/9/2015

Cập nhật: Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 13:38

 

Đó là nội dung được liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/7/2015 sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT).

Thanh tra huyện Thăng Bình hoàn thành sớm kế hoạch tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2015

Cập nhật: Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 16:25

Thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; ngày 05/01/2015, Thanh tra huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTH về phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân ở xã, thị trấn năm 2015. Đến nay, cơ bản đã tổ chức tập huấn và cấp phát 2.200 tờ gấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân cho 1.200 cán bộ phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Bí thư Chi bộ thôn, Thôn trưởng, Thôn đội trưởng, Công an viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các Chi hội phụ nữ của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Những điều còn bất cập trong Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 08:32

Tiếp theo kỳ trước

Thứ bảy, về thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Khoản 2 Điều 220, quy định: “Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩmViện kiểm sát ra quyết định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi … kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn … kháng nghị đã hết”.Khoản 3 quy định: “Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩmViện kiểm sát ra quyết định kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị”. Theo chúng tôi, nội dung điều luật dự thảo sửa đổi như trên không phù hợp với thực tế. Vì: 1) Theo quy định như trên Viện kiểm sát cùng cấp (sơ thẩm) ra quyết định kháng nghị, có quyền có mặt tại phiên tòa phúc thẩm để có thể thay đổi, bổ sung kháng nghị. Như vậy làm sao VKS cấp sơ thẩm biết Tòa án cấp phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử khi nào để có mặt? 2) Đại diện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm ra quyết định kháng nghị, nếu có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, thì sự có mặt của đại diện VKS cấp phúc thẩm tại phiên tòa để làm gì?

Quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Cập nhật: Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 14:37

Kể từ 01/7/2015, Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó quy định về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước. Cụ thể như sau:

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí