TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 75 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Kết quả 15 năm thực hiện Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh
Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 08:25

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" (gọi tắt Chỉ thị số 32-CT/TW), cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo; góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

 
Kết quả 02 năm thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 08:41

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật luật trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật; từ năm 2017 đến nay, sau khi Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, có quy định thêm tiêu chí 18.5 về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời bổ sung nhiệm vụ mới này cho Sở Tư pháp và đưa vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh; đồng thời giao Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với nhiều kết quả nổi bật như sau:

 
Kết quả bước đầu về kiện toàn lại hệ thống hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 08:35

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đến nay, trên toàn tỉnh các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại để thành lập, đổi tên thôn, khối phố và tổ chức bầu cử Ban nhân dân thôn, khối phố thuộc các xã, phường, thị trấn. Ngay sau việc kiện toàn lại hệ thống tổ chức thôn, khối phố ở các địa phương, hệ thống tổ chức mạng lưới hòa giải ở cơ sở cũng từng bước được kiện toàn, sắp xếp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong điều kiện mới.

 
Một số kết quả qua 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 25 Tháng 6 2019 14:15

Qua 05 năm thi hành Hiến pháp 2013 (01/01/2014 – 31/12/2018), các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp, đặc biệt là những nội dung, tinh thần mới về quyền con người, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, chăm lo đời sống sống cho nhân dân...

 
Những chuyển biến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tt)
Thứ ba, 25 Tháng 6 2019 07:50

2. Những chủ trương, cách làm mang tính đột phá của tỉnh Quảng Nam trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 của Chính phủ; từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng, có tính đột phá trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cụ thể xin báo cáo hai nội dung tiêu biểu, như sau:

 
Những chuyển biến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 09:20

Có thể nói Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, là một văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tiền đề cho không chỉ đối với hoạt động nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô mà còn có tác động tích cực, sâu rộng làm chuyển biến mạnh mẽ đến các hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp thẩm quyền đối với công tác này trên thực tế trong 15 năm qua.

 
Cần xem lại một bản án hàm oan người vô tội
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 17:58

Vào ngày 07/3/2019, Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm Đinh Văn Phá (SN 1978), Đinh Văn Trin (1984), Đinh Văn Móp (1983) cùng trú xã Sơn Mùa, Sơn Tây, Quảng Ngãi và Hồ Văn Vui (1992) trú tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My về tội vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo điểm b, khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự 2015. Mức hình phạt mà Bản án số 01/2019/HS-ST của phiên tòa này dành cho mỗi bị cáo đều khá nhẹ, Hồ Văn Vui bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phải bồi thời các thiệt hại do vụ án gây ra, còn 3 bị cáo còn lại đều chịu mức án bằng nhau, 06 tháng cải tạo không giam giữ và không phải chịu bất cứ khoản bồi thường nào.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 34