TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 93 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Rút đơn yêu cầu khởi kiện trong vụ án dân sự: Hậu quả pháp lý và những vấn đề cần trao đổi
Thứ năm, 07 Tháng 11 2019 13:56

Việc rút yêu cẩu khởi kiện được qui định trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS), nhưng ở mỗi giai đoạn khác nhau có qui định cách thức rút đơn khác nhau và hậu quả pháp lý cũng khác nhau, đó là: giai đoạn trước khi thụ lý vụ án, sau khi thụ lý vụ án, trong khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. Cụ thể:

 
Một số giải pháp đưa chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống
Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 08:39

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tư vấn giúp pháp luật là yêu cầu khách quan để đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, do vậy mà Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh vật chất và tinh thần của toàn xã hội để phục vụ công tác này, giảm bớt cho cơ quan hành chính phải trực tiếp đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc, tránh tình trạng thiếu chuyên sâu, thiếu hiệu quả trong khi công tác này đáng lẽ xã hội có thể tự giải quyết, giảm chi ngân sách Nhà nước mà vẫn phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

 
Cần làm rõ mối quan hệ và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 10:36

Có thể nói Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; là văn bản rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn và tác động rất tích đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước trong 15 năm qua, trong đó có Quảng Nam.

 
15 năm quán triệt và thực hiện quan điểm: “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 13:56

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; trong đó có quan điểm chỉ đạo rất quan trọng: "Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng".

 
Kinh nghiệm bước đầu về tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật với người dân được thành phố Tam Kỳ thực hiện trong những năm qua
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 08:00

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã có nhiều sự đầu tư và quan tâm đến công tác này từ trang thiết bị máy móc đến kinh phí và đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng, kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để kịp thời đưa các quy định của pháp luật vốn khô khan đến với người dân một cách dễ dàng nhất.

 
Kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện chủ trương hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở, thông qua mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” ở huyện Đại Lộc
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 13:43

Nhìn lại những năm qua, với tinh thần quyết tâm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, ngoài việc đảm bảo kinh phí cũng như cơ sở vật chất cho công tác này, UBND huyện, Hội đồng phối hợp, các ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện Đại Lộc đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

 
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục trong thời gian tới
Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 13:50

Trước yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ-TW, giáo dục pháp luật với vị trí là một bộ phận của giáo dục đào tạo cần phải được đổi mới nội dung, chương trình, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá... để thực hiện được mục tiêu giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện. Trong nhiều năm qua, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm chỉ đạo công tác PBGDPL, coi đó là một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành trong việc nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên và giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh sinh viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 36