danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 37 khách Trực tuyến
Kết quả 04 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị giai đoạn 2015-2020” của tỉnh Quảng Nam
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2018 09:57 - Lượt xem: 871
PDF. In Email

Trong gần 4 năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chú trọng và nỗ lực triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Với chủ trương hướng công tác PBGDPL về cơ sở; từ năm 2015 đến nay, Hội đồng phối hợp tỉnh phân công báo cáo viên pháp luật tỉnh về hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành, trong đó kết hợp lồng ghép nội dung trọng tâm của một số Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em...
Sở Tư pháp với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh, hằng năm đều tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, có hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền các công ước quốc tế vào kế hoạch PBGDPL của mình. Trong đó nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân luôn được quan tâm chú trọng.
Năm 2016, Sở Tư pháp đã tiến hành khảo sát, dưới hình thức phát phiếu khảo sát (400 phiếu) để đánh giá nhu cầu tìm hiểu quy định của pháp luật về các quyền dân sự, chính trị của cán bộ và nhân dân nhằm phục vụ cho việc xác định nội dung tuyên truyền thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới và tổ chức 01 hội nghị tập huấn tuyên truyền Công ước các quyền dân sự chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, địa phương.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, năm 2017, Sở Tư pháp đã tổ chức biên soạn và cấp phát hơn 1.000 Tờ gấp pháp luật về những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tại các lớp tập huấn, triển khai Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức.
Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã phát huy kênh tuyên truyền pháp luật qua Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp tỉnh để hướng dẫn, phổ biến những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.
Bên cạnh việc sử dụng hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, tọa đàm, để đưa những nội dung của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị vào cuộc sống; các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau; một số địa phương như thành phố Tam Kỳ và các huyện Hiệp Đức, Đại Lộc, Phú Ninh, Duy Xuyên, còn lồng ghép nội dung pháp luật về Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị vào các hội thi sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu pháp luật ở cơ sở. Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ đã xây dựng được trang thông tin điện tử riêng và lập tài khoản riêng trên mạng xã hội để thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật mới, thiết thực với người dân, trong đó nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị được cập nhật thường xuyên, thu hút được hàng ngàn lượt truy cập mỗi tháng.
Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Hội đồng phối hợp tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đưa nội dung của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên sâu cho báo cáo viên đối với một số bộ luật, luật quan trọng và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Tiếp tục lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành tờ gấp; treo pa - nô, áp – phích phổ biến tại các điểm công cộng; tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân ... ./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: