danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 122 khách Trực tuyến
Một số thực trạng trong công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 15:43 - Lượt xem: 1111
PDF. In Email

Đăng ký khai sinh (ĐKKS) là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ sự kiện sinh của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như thực hiện quản lý về dân cư. Do đó, việc cá nhân ĐKKS, được cấp Giấy Khai sinh sẽ là bước đệm, căn cứ để thực hiện các quyền, lợi ích, nghĩa vụ khác như: đăng ký hộ khẩu thường trú, làm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), Thẻ căn cước công dân... Đặc biệt đối với đối tượng là trẻ em, việc ĐKKS tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu như: chăm sóc y tế, giáo dục... đảm bảo trẻ em được hưởng các quyền, lợi ích theo quy định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Với mục đích và ý nghĩa quan trọng như vậy nên việc quy định về thủ tục, quy trình, thời gian ĐKKS cho trẻ em ngày càng được đơn giản hóa, nhanh chóng và tiện lợi, như: thẩm quyền ĐKKS cho trẻ em hiện được xác định theo nơi cư trú của cha mẹ trẻ em - nghĩa là có thể tùy vào điều kiện mà lựa chọn nơi ĐKKS cho trẻ theo nơi thường trú hoặc tạm trú của cha, mẹ hoặc của cha hoặc của mẹ (nếu cha, mẹ không thường trú hoặc tạm trú cùng một nơi) và trẻ sẽ được cấp Giấy khai sinh ngay sau khi công chức tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định. Luật Hộ tịch cũng quy định ngoài cha, mẹ thì ông, bà, người thân thích khác của trẻ em cũng phải có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp cha mẹ trẻ không có điều kiện để thực hiện trách nhiệm này mà không cần phải có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ. (Dĩ nhiên, nội dung ĐKKS phải được sự thống nhất của cha, mẹ trẻ)... Về phương thức ĐKKS: người đi ĐKKS có thể lựa chọn một trong số các phương thức như đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hoặc đăng ký trực tuyến tại Website: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo thực hiện tốt quyền được khai sinh của trẻ em đang sinh sống tại địa phương, định kỳ UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, tổ chức ĐKKS lưu động cho các trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi ĐKKS cho con; cha mẹ bị bắt, bị tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn người thân thích hoặc những người này cũng không thể đi ĐKKS cho trẻ.
Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện ĐKKS cho 166.182 trường hợp trẻ em (83.373 nam và 82.809 nữ), trong đó ĐKKS có yếu tố nước ngoài là 70 trường hợp.
Ngày 19/10/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-STP quy định về Quy chế mẫu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: ĐKKS, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế mà các địa phương ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cho phù hợp, đảm bảo việc người đi ĐKKS cho trẻ em chỉ phải nộp hồ sơ và nhận kết quả (bao gồm các giấy tờ cần thiết ban đầu cho trẻ em là: Giấy khai sinh, Thẻ BHYT, đăng ký thường trú) tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. Kể từ khi triển khai đến tháng 3/2020 các địa phương đã thực hiện liên thông các TTHC này cho hơn 70.000 trường hợp, chiếm gần 50% số việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; tuy nhiên, Quy chế liên thông này lại ít phát huy hiệu quả tại các địa phương thuộc khu vực miền núi. Do đó, ngày 09/3/2020, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp số 01/QCPH-STP-BHYT nhằm liên thông dữ liệu ĐKKS từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vào Hệ thống cấp thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để phục vụ cho việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh, theo đó, trẻ em được cấp số định danh cá nhân ngay khi ĐKKS và thời hạn cấp Thẻ BHYT cho trẻ em được rút ngắn còn 03 ngày so với trước đây là 15 ngày, đồng thời chấm dứt việc chuyển hồ sơ giấy giữa cơ quan ĐKKS và cơ quan cấp thẻ BHYT. Qua hơn 06 tháng thực hiện, các cơ quan đăng ký hộ tịch và BHXH cấp huyện đã thực hiện giải quyết cho hơn 9.582 trường hợp, chiếm gần 70% trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ, hiện tại tỷ lệ này đang được tiếp tục tăng cao, trong đó có nhiều địa phương đạt 100%; ngoại trừ một số ít xã miền núi thuộc huyện Tây Giang chưa thực hiện được do chưa có mạng internet.
Bên cạnh những thuận lợi trên, thì việc ĐKKS cho trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn một số tồn tại sau:
- Tình trạng ĐKKS không đúng hạn vẫn còn nhiều, theo quy định "trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm ĐKKS cho con", tuy nhiên, từ năm 2016 đến ngày 13/9/2020 có 48.483 trường hợp ĐKKS quá hạn, chiếm 41%.
- Chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, thống kê, đối chiếu số liệu sinh và số liệu trẻ em đã được ĐKKS trên địa bàn tỉnh, dẫn đến các cơ quan đăng ký hộ tịch không xác định được tỷ lệ trẻ em được sinh ra nhưng chưa được ĐKKS, dẫn đến, việc tuyên truyền, vận động người thân đi ĐKKS cho trẻ hoặc tổ chức ĐKKS lưu động nhằm khắc phục tình trạng ĐKKS quá hạn chưa hiệu quả.
- Việc cân nhắc chưa thấu đáo của cha mẹ trong việc thỏa thuận lựa chọn quốc tịch nước ngoài ngay từ khi ĐKKS cho trẻ em có cha mẹ là người nước ngoài đã dẫn đến nhiều khó khăn khi trẻ vẫn sinh sống tại Việt Nam hoặc muốn quay về Việt Nam sinh sống, học tập. Đối với những trường hợp này, nếu trẻ muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì bắt buộc phải thôi quốc tịch nước ngoài theo nguyên tắc "một quốc tịch" của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.
- Tồn tại một số ít trường hợp ĐKKS cho trẻ em thiếu trung thực để hưởng chế độ BHYT. Đối với các trường hợp này, cha mẹ của trẻ chỉ vì muốn được hưởng những quyền lợi trước mắt mà đã không lường đến những hệ quả trong việc tìm căn cứ hợp lệ để cải chính thông tin hộ tịch của trẻ em sau này (thông thường, như: cải chính thông tin về người mẹ, thông tin về ngày tháng sinh của trẻ em...).
- Việc đăng ký hộ tịch trực tuyến nói chung và ĐKKS cho trẻ em nói riêng là phương thức đăng ký thuận lợi cho người dân trong điều kiện cơ sở hạ tầng như: phần mềm đăng ký trực tuyến của Bộ Tư pháp, đường truyền mạng của đa số các địa phương đã ổn định, tuy nhiên nhìn chung phương thức này chưa thực sự phát huy hiệu quả do nhiều địa phương chưa có sự chú trọng, như: chưa bố trí hoặc quy định trách nhiệm công chức trong việc theo dõi phần mềm đăng ký trực tuyến để sẵn sàng liên hệ, điện thoại hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện thủ tục và thực hiện đăng ký trực tuyến; hoặc chưa đầu tư các thiết bị, máy móc cần thiết đảm bảo việc chuyển tải, xử lý dữ liệu... Do vậy, khi người dân sử dụng dịch vụ này vẫn chưa thấy sự tiện ích của nó, đôi khi lại còn mất thời gian nhiều hơn phương thức đăng ký trực tiếp truyền thống.
Một số giải pháp đề ra nhằm hạn chế những tồn tại nêu trên:
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện đi ĐKKS cho trẻ em đúng hạn quy định, nhằm đảm bảo cho trẻ em được hưởng kịp thời các quyền lợi liên quan; tuyên truyền, hướng dẫn các quy định có liên quan khi xác định nội dung ĐKKS cho trẻ, như: xác định quốc tịch, tên gọi, nhằm tạo thuận lợi cho trẻ trong quá trình phát triển và hòa nhập cộng đồng cũng như việc ĐKKS chính xác, tránh gặp những vướng mắc sau này cho cha mẹ và trẻ em.
- Cần có cơ quan làm đầu mối kết nối, tổng hợp số liệu sinh của cơ quan y tế và số liệu trẻ được ĐKKS của cơ quan đăng ký hộ tịch và xác định tỷ lệ trẻ em đã được ĐKKS trên tổng số trẻ em được sinh ra ở từng địa phương. Bảng thống kê này cần được gửi đến Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan để theo dõi, xử lý kịp thời những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Y tế trong việc quán triệt các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm túc việc cấp Giấy chứng sinh, làm cơ sở cho việc ĐKKS cho trẻ em chính xác, đầy đủ.
- Lãnh đạo các địa phương cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến nói chung và ĐKKS trực tuyến./.

TRẦN KIM


Tin mới:
Các tin khác: