danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 48 khách Trực tuyến
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Thứ ba, 05 Tháng 1 2021 08:25 - Lượt xem: 395
PDF. In Email

Thực hiện Điều 10, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020), Văn phòng Chính phủ đã chủ trì xây dựng quy trình và hướng dẫn, triển khai chính thức Dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/7/2020 tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020.
Đây là dịch vụ công đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân, tổ chức đặc biệt là trong quá trình tiến tới Chính phủ số. Theo đó cá nhân, tổ chức có thể sử dụng bản sao điện tử được chứng thực để nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với các các thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử; bên cạnh đó cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.
Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chứng thực, ngay sau khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND - NC ngày 04/6/2020 về việc triển khai thực hiện Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Công văn số 4813/UBND- KSTTHC ngày 19/8/2020 chỉ đạo các cơ quan thực hiện chứng thực khẩn trương triển khai nhiệm vụ "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính"; trong đó tập trung chỉ đạo các địa phương quan tâm, bố trí kinh phí, trang thiết bị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Đồng thời Sở Tư pháp cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu khái quát về hình thức cấp bản sao điện tử quy định tại Điều 10, Nghị định 45/2020/NĐ-CP cho công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 3298/BTP-HTQTCT ngày 08/9/2020, Sở Tư pháp tiếp tục có Công văn số 1462/STP-HCTP ngày 14/9/2020 yêu cầu Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường tham mưu lãnh đạo địa phương trang bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy trình và quy định của pháp luật khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, qua quá trình rà soát việc triển khai thực hiện cho thấy hầu hết các cơ quan thực hiện chứng thực chưa thực hiện được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, điều này xuất phát từ nhiều khó khăn, hạn chế sau:
Thứ nhất, nhiều địa phương chưa đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy tính, máy scan, chữ ký số) để thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (qua thống kê từ báo cáo của các đơn vị, hiện chỉ có 53/259 cơ quan thực hiện chứng thực được trang bị đầy đủ các điều kiện).
Thứ hai, mặc dù quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã được UBND tỉnh triển khai tại Công văn số 4813/UBND-KSTTHC ngày 19/8/2020 , tuy nhiên chỉ nghiên cứu quy trình về lý thuyết mà chưa được thao tác cụ thể, kiểm thử trên phân hệ của Cổng dịch vụ công quốc gia nên cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chứng thực vẫn còn rất lúng túng khi tiếp cận thực hiện.
Thứ ba, việc thiết lập, phân quyền thực hiện Dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn chưa được triển khai nên công chức thực hiện không thể đăng nhập thực hiện.
Từ các khó khăn, hạn chế nêu trên, Sở Tư pháp đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm đảm bảo thực hiện Dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được kịp thời, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Văn Phòng chính phủ, cụ thể:
Một là, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo:
- Văn phòng UBND tỉnh sớm chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho công chức làm công tác chứng thực tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc thiết lập, phân quyền thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời có hướng dẫn cụ thể (bằng văn bản hoặc mở lớp tập huấn) cách thức, thao tác đăng nhập cho cán bộ công chức tiếp nhận, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Hai là, đề nghị UBND cấp huyện: Quan tâm sớm chỉ đạo, trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về trang thiết bị cho Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn để đảm bảo thực hiện kịp thời nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Ba là, đề nghị các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh:
Thực hiện tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo đúng quy trình và quy định pháp luật khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết.
Chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chứng thực cần thường xuyên thao tác, nghiên cứu, học hỏi để nâng cao hơn nữa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

PHAN THỊ NGỌC TRÂM


Tin mới:
Các tin khác: