TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 81 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Câu chuyện pháp lý: “Thổ cư” và “đất ở”
Thứ năm, 19 Tháng 7 2018 08:04

Lâu nay người ta ai cũng hiểu "thổ cư" là "đất ở". Nói "thổ cư" là nói theo âm Hán – Việt, còn nói "đất ở" là nói theo âm thuần Việt. Luật đất đai được ban hành và sửa đổi, bổ sung nhiều lần, từ năm 1987 đến nay, đều dùng khái niệm "đất ở" chứ không dùng khái niệm "thổ cư". Đó là cách mà các nhà làm luật ưu tiên chọn khái niệm thuần Việt trong Luật đất đai, chứ hoàn toàn không có cơ sở nào để nói rằng "thổ cư" không phải là "đất ở".

 
Cần phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 14:01

Vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước nói chung cũng như trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói riêng, đã được Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật khác ghi nhận. Đặc biệt trong Luật PCTN năm 2005 và qua các lần sửa đổi, bổ sung (năm 2007 và năm 2012), vai trò của Nhân dân tiếp tục được đề cao.

 
Lạm bàn về xử lý tài sản bất minh trong Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 15:22

Theo Chương trình làm luật năm 2018 của Quốc hội, nếu không có gì thay đổi thì tại kỳ họp thứ 5 vào giữa năm 2018, Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét thông qua Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đây là dự án luật rất quan trọng có tính cấp bách trong tình hình hiện nay, nhưng Dự thảo được đưa ra thì còn nhiều vấn đề chưa nhận được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, kể cả trong đội ngũ các chuyên gia làm luật.

 
Cán bộ, đảng viên cần đi đầu gương mẫu trong việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 10:12

Pháp luật do Nhà nước ban hành, nhưng đó cũng chính là chủ trương, đường lối của Đảng trong hoạt động lãnh đạo xã hội. Bản thân các nghị quyết, chỉ thị, quan điểm... của Đảng không thể tự nó tác động trực tiếp lên các quan hệ xã hội mà phải thông qua quá trình thể chế hóa thành pháp luật bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới có thể đi vào cuộc sống được. Cho nên có thể nói các quy định trong pháp luật của Nhà nước là sự kết tinh cô đọng các tư tưởng, quan điểm của Đảng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội trên từng lĩnh vực khác nhau, từ đó làm cho xã hội phát triển theo đúng định hướng mà Đảng đề ra. Chấp hành nghiêm pháp luật là nghĩa vụ của mọi công dân. Đối với cán bộ đảng viên, việc chấp hành nghiêm pháp luật còn có ý nghĩa thể hiện việc chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam với một năm nhiều kết quả tích cực
Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 08:19

Năm 2017 đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam (Trung tâm TGPL) là một năm thu được nhiều kết quả tích cực về chuyên môn trên nhiều mảng công việc. Đây là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Quyết định số 749QĐ/TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025; cũng là năm thứ hai thực hiện khoán vụ việc tham gia tố tụng cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) theo chủ trương của Bộ Tư pháp; năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phúc tạp điển hình và cũng là năm kỷ niện 20 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL Việt Nam (06/9/1997 - 06/9/2017).

 
Chính sách hình sự mới thể hiện trong các hình phạt chính không tước tự do, theo Bộ luật hình sự 2015
Thứ năm, 21 Tháng 12 2017 09:59

Các hình phạt chính không tước tự do theo Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi bổ sung 2017) là các hình phạt như: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và trục xuất, được qui định tại các Điều 34, 35, 36 và 37 của Bộ luật hình sự 2015. Khi được Tòa án áp dụng một trong các hình phạt này, trong quá trình chấp hành án bị cáo vẫn được tự do đi lại, kinh doanh, học tập... ngoài xã hội, trừ trường hợp bị trục xuất (hình phạt dành cho người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nức Công hòa XHCN Việt Nam).

 
Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quảng Nam sau một năm hướng về cơ sở theo mô hình mới
Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:44

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện cách làm mới để hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở theo mô hình "Tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả". Theo mô hình này, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh và giao cho Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) quản lý và tiến hành "đặt hàng" thông qua cơ chế ủy quyền cho các Phòng Tư pháp của 18 huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cấp xã tổ chức các hình thức tuyên truyền thích hợp, đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Tổng kinh phí UBND tỉnh đã chi thực hiện mô hình này trong năm 2017 là hơn 1.400 triệu đồng, bố trí theo nhóm các xã đồng bằng, trung du và miền núi (thấp nhất là 7,5 triệu đồng/xã, cao nhất là 10,5 triệu đồng/xã).

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 36