TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 100 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 08:01

Bộ luật hình sự (BLHS) là văn bản thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Quyền trẻ em, nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi người chưa thành niên là chủ thể tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, BLHS năm 1999 chưa thể hiện rõ nét nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; chưa ưu tiên lựa chọn các biện pháp xử lý thích hợp khác đối với người chưa thành niên phạm tội ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa quan tâm xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp (mà bản chất là các biện pháp giáo dục, phòng ngừa). Điều này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là: việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những quy định trên có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi cân nhắc, lựa chọn các biện pháp xử lý cũng như các chế tài có thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và hoàn thiện BLHS năm 1999, Điều 91 BLHS năm 2015 quy định đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể như sau:

 
Về tư cách pháp nhân và con dấu của Phòng Tư pháp: Bộ Nội vụ hướng dẫn khác quy định của Chính phủ
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 10:38

Ngày 28/4/2009, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV (gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tại khoản 2 Điều 4 (quy định vị trí và chức năng), Thông tư này quy định: “Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

 
Giải pháp nâng cao chất lượng vụ việc khi Trợ giúp viên pháp lý tham gia hoạt động tố tụng
Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 10:02

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định trong Luật TGPL, để giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ở Quảng Nam, hoạt động TGPL trong những năm qua đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy, chỗ dựa không thể thiếu của người nghèo, người có công với cách mạng, người già, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số... khi tham gia tố tụng tại Tòa án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế như: hoạt động còn dàn trải, một số hoạt động hiệu quả thấp…, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Do vậy, Đề án đổi mới công tác TGPL ra đời khắc phục những hạn chế trên, đưa công tác TGPL dần đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả, thiết thực hơn, đáp ứng được yêu cầu TGPL của đối tượng. Bài viết này xin đề cập những nội dung cơ bản của Đề án đổi mới và giải pháp để nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, nhất là khi Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) tham gia tố tụng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng.

 
Tư cách người bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Thứ hai, 28 Tháng 3 2016 13:42

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Bộ luật TTHS 2015), được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và có hiệu lực từ 01/7/2016, có nhiều quy định mới nhằm bảo đảm tốt hơn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách, mà cụ thể là bổ sung tư cách người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo khi tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL).

 
Một số điểm mới của chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Bộ luật Dân sự năm 2015
Thứ tư, 23 Tháng 3 2016 14:58

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 có nhiều nội dung đổi mới, trong đó có phần nội dung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nhìn một cách tổng thể, nội dung phần bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Bộ luật Dân sự năm 2015 đã tiệm cận tốt hơn với thông lệ quốc tế và cơ bản giải quyết được những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng bảo đảm. Có thể nói, những tiếp cận mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có sự ảnh hưởng và tác động mang tính chất chi phối đến cơ chế điều chỉnh pháp luật và nhận thức pháp luật trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm.

 
Những vụ án oan sai và câu chuyện bồi thường cho người bị oan
Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 07:51

 

Những vụ án oan sai vào loại “động trời” được xác định trong thời gian gần đây và câu chuyện về quá trình thương lượng trong việc bồi thường giữa cơ quan có trách nhiệm với người bị oan, để lộ ra nhiều bất cập đáng quan tâm.

 
Về những vướng mắc, bất cập khi triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 09 Tháng 12 2015 07:54

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (gọi tắt là Nghị định 23), có nhiều quy định chi tiết, bao hàm nhiều nội dung như: cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch trong cùng một văn bản... tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức trong việc tra cứu và thực hiện. Vì vậy, cho đến nay, việc triển khai thi hành các quy định của Nghị định 23trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã dần đi vào nền nếp.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 33