danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 38 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Kết quả 04 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 08 Tháng 12 2016 08:46

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Qua 04 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, đến nay nhìn chung Luật PBGDPL đã tạo được cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác này, xác lập trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL đồng thời góp phần bảo đảm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin về pháp luật. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

 
Những chuyến biến tích cực trong công tác PBGDPL ở huyện Đại Lộc trong những năm gần đây
Thứ ba, 06 Tháng 12 2016 14:20

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, đưa pháp luật đi vào đời sống; có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong những năm qua, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện đã tích cực tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch PBGDPL hằng năm, tổ chức kiện toàn Hội đồng PBGDPL huyện, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã củng cố đội ngũ tuyên truyền viên phải am hiểu pháp luật, có kỹ năng tuyên truyền để công tác PBGDPL ở cơ sở có hiệu quả.

 
Một số kinh nghiệm về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại thành phố Tam Kỳ
Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 08:00

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã có sự quan tâm đầu tư từ trang thiết bị máy móc đến kinh phí và đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng, kinh nghiệm để kịp thời đưa các quy định của pháp luật vốn khô khan đến với người dân một cách dễ dàng nhất.

 
Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016
Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 14:31

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác PBGDPL nói chung và công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nói riêng cơ bản được tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể quần chúng Nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 
Nội dung quyền sống được hiểu theo tinh thần Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 10:23

Trong tất cả các quyền con người phải khẳng định quyền sống là quyền quan trọng nhất có vai trò tối thượng. Bởi đơn giản khi một con người không có quyền sống thì mọi thứ đối với họ cũng trở nên vô nghĩa. Thế nhưng để nhận thức về cái quyền tối thượng ấy của mình một cách đầy đủ không phải ai cũng có được, thậm chí còn khá nhiều người hiểu theo nghĩa rất hẹp là quyền không bị tước bỏ mạng sống một cách trái luật. Hay nói cách khác, họ hiểu quyền sống là quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe.

 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật học đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 07:47

Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ luôn được quan tâm chú trọng, đổi mới, vận dụng linh hoạt hình thức sân khấu hóa tuyên truyền, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho giáo viên và học sinh các trường học.

 
Hướng đi nào phù hợp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 10:46

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thu được một số kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện các chương trình PBGDPL qua các giai đoạn: 2008 – 2012 và 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; từ những kết quả và bài học kinh nghiệm đó để cho chúng ta xác định một hướng đi mới phù hợp cho công tác này trong giai đoạn 2017 – 2020. Có thể khái quát một số kết quả thu được từ việc thực hiện các đề án trong chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh, như sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 36