TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 69 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật học đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Thứ hai, 21 Tháng 11 2016 07:47

Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ luôn được quan tâm chú trọng, đổi mới, vận dụng linh hoạt hình thức sân khấu hóa tuyên truyền, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho giáo viên và học sinh các trường học.

 
Hướng đi nào phù hợp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 10:46

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thu được một số kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện các chương trình PBGDPL qua các giai đoạn: 2008 – 2012 và 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; từ những kết quả và bài học kinh nghiệm đó để cho chúng ta xác định một hướng đi mới phù hợp cho công tác này trong giai đoạn 2017 – 2020. Có thể khái quát một số kết quả thu được từ việc thực hiện các đề án trong chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh, như sau:

 
Về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 08:00

Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Bộ luật TTHS 2015), gồm các biện pháp cụ thể: Ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Các biện pháp này được tiến hành sau khi khởi tố vụ án và thông tin, tài liệu thu thập được, cơ qua tiến hành tố tụng có thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án. Như vậy, có thể nói yếu tố "bí mật" là dấu hiệu đặc trưng của biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, nó khác với các biện pháp điều tra công khai như lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, đối chất...

 
Thực trạng của việc thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi sân khấu hóa
Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 08:01

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm gần đây nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức PBGDPL cho cán bộ và nhân dân thông qua thi sân khấu hóa được nhiều đơn vị, địa phương áp dụng và phát huy được những hiệu quả nhất định.

 
Một số điểm mới có tính đột phá về cải cách tư pháp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 15:03

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (TTHS) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, có nhiều nội dung mới phù hợp yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần các Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002; Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 26/5/2005 và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Trong phạm vi bài này, tôi xin đề cập những điểm mới trong Bộ luật TTHS 2015 về chứng cứ và thu thập chứng cứ so với Bộ luật TTHS 2003, để làm rõ mô hình tố tụng mới kết hợp thẩm vấn với tranh tụng nhằm giảm thiểu oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm trong giai đoạn xét xử tại Tòa án.

 
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư?
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 15:51

Gần đây có nhiều anh em ở địa phương cho biết việc tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại địa bàn dân cư thôn, tổ, khối phố... ở các đơn vị thuộc khu vực đồng bằng ngày càng kém hiệu quả vì số người đến dự nghe ngày càng ít, tỉ lệ thường chỉ vài chục phần trăm đại diện số hộ dân trên địa bàn. Có người còn thẳng thắn đề nghị nên thôi việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các địa bàn dân cư ở các địa phương này, đồng thời tìm cách từng bước chuyển sang mô hình tuyên truyền khác có hiệu quả hơn.

 
Cải cách hành chính phải gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 10:31

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động các cơ quan nhà nước ngày càng được chú trọng, có đủ các điều kiện về thiết bị, con người để có thể trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan hành chính trong thời gian qua chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả. Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về ứng dụng CNTT: Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin"; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 36