TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 78 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật
Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 08:06

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia công tác hoà giải ở cơ sở từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân; kịp thời giải quyết các tranh chấp, các mâu thuẫn, bằng biện pháp hoà giải.

 
Vẫn còn nhiều băn khoăn về tính cấp thiết của Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 10:28

Ngày 09/10/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Có gần 50 đại biểu được mời có mặt tại hội nghị này, gồm một số vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Pháp chế HĐND, Sở Tư pháp, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hòa giải viên tại Trung tâm hòa giải, đối thoại TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo TAND các địa phương: Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Điện Bàn, Thăng Bình, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc cùng với đại diện hòa giải viên tại Trung tâm hòa giải, đối thoại thuộc các Tòa án địa phương này.

 
Việc đăng ký thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính vẫn còn bí lối ra
Thứ tư, 25 Tháng 9 2019 10:29

Xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Bộ luật Dân sự 2015 đã chính thức ghi nhận quyền được chuyển đổi giới tính với tư cách là một quyền nhân thân gắn với mỗi cá nhân. Theo đó, Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan".

 
Kết quả 15 năm thực hiện Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh
Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019 08:25

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" (gọi tắt Chỉ thị số 32-CT/TW), cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), do đó đã có sự chỉ đạo tích cực, quan tâm về bố trí nhân lực, đầu tư kinh phí, trang thiết bị tuyên tuyền, tài liệu cơ bản đảm bảo; góp phần quan trọng vào việc thay đổi và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số kết quả nổi bật:

 
Kết quả 02 năm thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 08:41

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật luật trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật; từ năm 2017 đến nay, sau khi Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, có quy định thêm tiêu chí 18.5 về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời bổ sung nhiệm vụ mới này cho Sở Tư pháp và đưa vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh; đồng thời giao Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với nhiều kết quả nổi bật như sau:

 
Kết quả bước đầu về kiện toàn lại hệ thống hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 08:35

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đến nay, trên toàn tỉnh các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại để thành lập, đổi tên thôn, khối phố và tổ chức bầu cử Ban nhân dân thôn, khối phố thuộc các xã, phường, thị trấn. Ngay sau việc kiện toàn lại hệ thống tổ chức thôn, khối phố ở các địa phương, hệ thống tổ chức mạng lưới hòa giải ở cơ sở cũng từng bước được kiện toàn, sắp xếp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trong điều kiện mới.

 
Một số kết quả qua 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 25 Tháng 6 2019 14:15

Qua 05 năm thi hành Hiến pháp 2013 (01/01/2014 – 31/12/2018), các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp, đặc biệt là những nội dung, tinh thần mới về quyền con người, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, chăm lo đời sống sống cho nhân dân...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 36