danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
15 năm quán triệt và thực hiện quan điểm: “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 13:56

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; trong đó có quan điểm chỉ đạo rất quan trọng: "Xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng".

 
Kinh nghiệm bước đầu về tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật với người dân được thành phố Tam Kỳ thực hiện trong những năm qua
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 08:00

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong những năm qua, thành phố Tam Kỳ đã có nhiều sự đầu tư và quan tâm đến công tác này từ trang thiết bị máy móc đến kinh phí và đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng, kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền để kịp thời đưa các quy định của pháp luật vốn khô khan đến với người dân một cách dễ dàng nhất.

 
Kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện chủ trương hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở, thông qua mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” ở huyện Đại Lộc
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 13:43

Nhìn lại những năm qua, với tinh thần quyết tâm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, ngoài việc đảm bảo kinh phí cũng như cơ sở vật chất cho công tác này, UBND huyện, Hội đồng phối hợp, các ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn huyện Đại Lộc đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

 
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở giáo dục trong thời gian tới
Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 13:50

Trước yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục pháp luật theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ-TW, giáo dục pháp luật với vị trí là một bộ phận của giáo dục đào tạo cần phải được đổi mới nội dung, chương trình, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá... để thực hiện được mục tiêu giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện. Trong nhiều năm qua, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm chỉ đạo công tác PBGDPL, coi đó là một trong những nhiệm vụ trong tâm của ngành trong việc nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên và giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh sinh viên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 
Vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật
Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 08:06

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia công tác hoà giải ở cơ sở từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân; kịp thời giải quyết các tranh chấp, các mâu thuẫn, bằng biện pháp hoà giải.

 
Vẫn còn nhiều băn khoăn về tính cấp thiết của Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 10:28

Ngày 09/10/2019, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Có gần 50 đại biểu được mời có mặt tại hội nghị này, gồm một số vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Ban Pháp chế HĐND, Sở Tư pháp, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hòa giải viên tại Trung tâm hòa giải, đối thoại TAND tỉnh; đại diện lãnh đạo TAND các địa phương: Tam Kỳ, Núi Thành, Tiên Phước, Điện Bàn, Thăng Bình, Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc cùng với đại diện hòa giải viên tại Trung tâm hòa giải, đối thoại thuộc các Tòa án địa phương này.

 
Việc đăng ký thay đổi hộ tịch cho người chuyển đổi giới tính vẫn còn bí lối ra
Thứ tư, 25 Tháng 9 2019 10:29

Xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Bộ luật Dân sự 2015 đã chính thức ghi nhận quyền được chuyển đổi giới tính với tư cách là một quyền nhân thân gắn với mỗi cá nhân. Theo đó, Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan".

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 36