danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 93 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Thực trạng của việc thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi sân khấu hóa
Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 08:01

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm gần đây nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác PBGDPL dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó hình thức PBGDPL cho cán bộ và nhân dân thông qua thi sân khấu hóa được nhiều đơn vị, địa phương áp dụng và phát huy được những hiệu quả nhất định.

 
Một số điểm mới có tính đột phá về cải cách tư pháp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 15:03

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (TTHS) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, có nhiều nội dung mới phù hợp yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần các Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002; Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 26/5/2005 và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Trong phạm vi bài này, tôi xin đề cập những điểm mới trong Bộ luật TTHS 2015 về chứng cứ và thu thập chứng cứ so với Bộ luật TTHS 2003, để làm rõ mô hình tố tụng mới kết hợp thẩm vấn với tranh tụng nhằm giảm thiểu oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm trong giai đoạn xét xử tại Tòa án.

 
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư?
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 15:51

Gần đây có nhiều anh em ở địa phương cho biết việc tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại địa bàn dân cư thôn, tổ, khối phố... ở các đơn vị thuộc khu vực đồng bằng ngày càng kém hiệu quả vì số người đến dự nghe ngày càng ít, tỉ lệ thường chỉ vài chục phần trăm đại diện số hộ dân trên địa bàn. Có người còn thẳng thắn đề nghị nên thôi việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các địa bàn dân cư ở các địa phương này, đồng thời tìm cách từng bước chuyển sang mô hình tuyên truyền khác có hiệu quả hơn.

 
Cải cách hành chính phải gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 10:31

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động các cơ quan nhà nước ngày càng được chú trọng, có đủ các điều kiện về thiết bị, con người để có thể trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan hành chính trong thời gian qua chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả. Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về ứng dụng CNTT: Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin"; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020.

 
Bàn về thẩm quyền ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 08:44

Từ ngày 01/7/2016 đến nay, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Ban hành VBQPPL 2015) đã có hiệu lực thi hành, cùng với việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ở nhiều đơn vị cấp huyện trong tỉnh, Phòng Tư pháp đang lúng túng khi được giao nhiệm vụ tham mưu xác định hình thức nghị quyết của HĐND cấp mình là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính.

 
Vấn đề đặt tên theo BLDS 2015 có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:50

Kể từ ngày 01/01/2017, Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) có hiệu lực thi hành; các luật liên quan khác như Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Căn cước công dân năm 2014 được triển khai thi hành các nội dung liên quan phải tuân thủ theo tinh thần phù hợp với BLDS 2015.

 
Một số vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) hiện nay tại địa phương
Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 15:08

Qua gần 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về BĐG tài sản (Nghị định số 17) và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 04 tổ chức BĐG chuyên nghiệp được thành lập (Trong đó có: 01 trung tâm, 02 doanh nghiệp và 01 chi nhánh), với 10 đấu giá viên đã đăng ký hành nghề. Nhìn chung các tổ chức BĐG chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, có hiệu quả, các hợp đồng BĐG các loại tài sản, thu phí đấu giá ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nguồn ngân sách của tỉnh trong thời gian qua; các cuộc bán đấu giá đều do đấu giá viên làm việc trong tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

 
<< Bắt đầu < Lùi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 11 trong tổng số 36