danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 63 khách Trực tuyến
Góp ý dự thảo văn bản QPPL
Đề nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 09:19

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

1._To_trinh_CP_Luat_XLVPHC_29.9.2019.doc

2._Du_thao_2_Luat_XLVPHC_29.9.2019.doc