THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Cấp tỉnh
Trọng tài thương mại  (6)
Tư vấn pháp luật  (6)
Quản tài viên  (5)
Luật sư  (14)
Công chứng  (18)
Quốc tịch  (5)
Lý lịch tư pháp  (3)
Hộ tịch  (2)
Đấu giá tài sản  (8)
Giám định Tư pháp  (9)
Bồi thường nhà nước  (3)
Nuôi con nuôi  (5)
Chứng thực  (4)
Trợ giúp pháp lý  (12)
Hòa giải thương mại  (9)
Đăng ký biện pháp bảo đảm  (9)
Thừa phát lại  (13)
Cấp huyện
Nuôi con nuôi  (1)
Hộ tịch  (16)
Chứng thực  (11)
Bồi thường nhà nước  (2)
Hòa giải cơ sở  (2)
Cấp xã
Hộ tịch  (23)
Chứng thực  (11)
Con nuôi  (3)
Bồi thường nhà nước  (1)
Hòa giải cơ sở  (4)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
2 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
5 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
6 Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
7 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
13 Cấp lại Thẻ công chứng viên
14 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại
15 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
16 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
17 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
18 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải
19 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động
20 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
21 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
22 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
23 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
25 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
26 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
27 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
28 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
29 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
30 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
31 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
32 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
33 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
34 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
35 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
36 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
37 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
38 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
39 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
40 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
41 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
42 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
43 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
44 Hợp nhất công ty luật
45 Hợp nhất Văn phòng công chứng
46 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
47 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
48 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
49 Nhập quốc tịch Việt Nam
50 Phục hồi danh dự
51 Sáp nhập Văn phòng công chứng
52 Sáp nhật công ty luật
53 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
54 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
55 Thành lập Văn phòng công chứng
56 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
57 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
58 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
59 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
60 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
61 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
62 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
63 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
64 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
65 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
66 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
67 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
68 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
69 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
70 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
71 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại
72 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
73 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
74 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
75 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
76 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
77 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
78 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
79 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
80 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
81 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
82 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
83 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
84 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
85 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
86 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
87 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
88 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
89 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
90 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
91 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
92 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
93 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
94 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
95 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
96 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
97 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
98 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
99 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
100 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
101 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
102 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
103 Thủ tục chứng thực di chúc
104 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
105 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
106 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
107 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
108 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
109 Thủ tục công nhận hòa giải viên
110 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
111 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
112 Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng
113 Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi
114 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
115 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
116 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
117 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
118 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
119 Thủ tục phục hồi danh dự
120 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
121 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
122 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
123 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
124 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
125 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
126 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
127 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
128 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
129 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch
130 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
131 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
132 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
133 Thủ tục đăng ký giám hộ
134 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
135 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
136 Thủ tục Đăng ký kết hôn
137 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
138 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
139 Thủ tục đăng ký khai sinh
140 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
141 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
142 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
143 Thủ tục đăng ký khai tử
144 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
145 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
146 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
147 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
148 Thủ tục đăng ký lại khai tử
149 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
150 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con