Tên thủ tục: Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
Lĩnh vực: Quốc tịch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, 06 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Tư pháp xem xét các giấy tờ do người yêu cầu xuất trình và kiểm tra đối chiếu các tài liệu liên quan đến quốc tịch;

Bước 3: Sở Tư pháp cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam (nếu đủ cơ sở) hoặc trả lời bằng văn bản (nếu không đủ cơ sở xác định là người gốc Việt Nam).

* Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (theo mẫu) kèm theo 02 ảnh 4x6;

2- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch Việt Nam được xác định theo nguyên tắc huyết thống hoặc có cha, mẹ, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống;

4- Giấy tờ khác có liên quan làm căn cứ để tham khảo bao gồm:

- Giấy tờ chứng minh về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do các chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là căn cứ để Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, xác định quốc tịch Việt Nam của người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam; (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam ở nước mà người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam;

- Giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam ở nước mà người yêu cầu đang cư trú, trong đó xác nhận người đó có gốc Việt Nam;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong đó ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch gốc Việt Nam; (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 *Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

- Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam (Tải TP-QT-2013-TKXNLNGVN.doc)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

- Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.