Tên thủ tục: Đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua hệ thống bưu điện
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp

I. ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN, CHUẨN BỊ HỒ SƠ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến

Người có yêu cầu vào trang đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa chỉ https://lltptructuyen.moj.vn và thực hiện các bước sau:

B1: Vào “Đối tượng nộp hồ sơ” chọn ô thích hợp (vd: chọn ô “công dân Việt Nam thường  trú/ tạm trú ở trong nước” nếu người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú nếu không có nơi thường trú trong nước)

Trong mục “Chọn nơi thường trú hoặc tạm trú” bấm vào ô  “tỉnh Quảng Nam

B2: Nhập tờ khai (Điền đầy đủ, chính xác các nội dung yêu cầu; Bắt buộc đánh dấu vào ô “ Tôi cam đoan...” ở cuối tờ khai);

B3: Nhấn “Tiếp tục” và nhận mã số hồ sơ (để theo dõi tình trạng hồ sơ, kết quả cấp Phiếu) và kết thúc đăng ký.

2. Thành phần hồ sơ

2.1. Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho bản thân

* Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP);

Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu  lý lịch tư pháp số 2 phải được chứng thực chữ ký(1) .

- Bản sao có chứng thực(1) Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

 - Bản sao có chứng thực(1) giấy tờ chứng minh nơi cư trú: sổ Hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp Sổ tạm trú, giấy tờ chứng nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Riêng đối với các loại Giấy chứng nhận cư trú được cấp hợp lệ thì có thể nộp bản chính.

- Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (Mẫu số 01/STP-BĐ/LLTP).

2.2. Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con chưa thành niên

Hồ sơ gồm có:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP);

- Bản sao có chứng thực(1) Chứng minh nhân dân(2) /Hộ chiếu/thẻ Căn cước đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp và của người được ủy quyền.

- Bản sao có chứng thực(1) giấy tờ chứng minh nơi cư trú: sổ Hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp Sổ tạm trú, giấy tờ chứng nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Riêng đối với các loại Giấy chứng nhận cư trú được cấp hợp lệ thì có thể nộp bản chính.  

- Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được công chứng (3), chứng thực (1) theo quy định pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con như: Giấy đăng ký kết hôn, giấy Khai sinh hoặc sổ Hộ khẩu...

- 01 Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (Mẫu số 01/STP-LLTP).

3. Số lượng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu:

Cá nhân chuẩn bị  02 bộ hồ sơ .

4. L phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính

4.1. Mức lệ phí:

- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.

- Lệ phí cấp Phiếu LLTP đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người (8).

- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là người thuộc hộ nghèo hoặc người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được miễn lệ phí cấp Phiếu LLTP (9).

- Trường hợp yêu cầu cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 3.000 đồng/Phiếu.

- Phí dịch vụ bưu chính nhận Phiếu lý lịch tư pháp: Theo thông báo giá cước (phụ lục đính kèm).

4.2. Cách thức nộp: Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP có thể lựa chọn các cách thức  nộp lệ phí như sau:

- Nộp tiền cho nhân viên bưu điện đến thu nhận hồ sơ và được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ (có đóng dấu của Bưu điện);

- Liên hệ số  ĐT: 0235.3810815 để được tư vấn cách thức nộp lệ phí

II. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ

1. Nộp hồ sơ: Người có yêu cầu cấp phiếu LLTP có thể lựa chọn các cách thức sau:

1.1. Đăng ký cấp Phiếu trực tuyến tại nhà kết hợp dịch vụ bưu chính của Bưu điện: sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký cấp phiếu LLTP của khách hàng từ trang đăng ký trực tuyến (được thực hiện theo các bước quy định tại phần I của Phụ lục này), thông tin này sẽ được chuyển sang phần mềm VNP của Bưu điện, nhân viên Bưu điện có trách nhiệm điện thoại cho người yêu cầu để xác nhận thông tin, địa chỉ (thông qua số điện thoại do người yêu cầu cung cấp khi đăng ký trực tuyến); người yêu cầu có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, lệ phí, chi phí khác -nếu có- (quy định tại phần II của Phụ lục này)  để bưu tá đến kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, phí dịch vụ chuyển phát theo quy định (cước phí bưu điện và thời gian chuyển phát quy định tại các Phụ lục đính kèm).

Người yêu cầu sẽ được cung cấp Mã số hồ sơ để tiện theo dõi trên trang đăng ký trực tuyến sau khi đã nộp hồ sơ.

1.2. Đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến kết hợp dịch vụ bưu chính tại các điểm bưu cục của Bưu điện: người yêu cầu cấp Phiếu LLTP có thể đến các điểm bưu cục của Bưu điện tại địa phương để được nhân viên tại đây hướng dẫn thiết lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và truy cập trang đăng ký trực tuyến nhập hồ sơ yêu cầu.

Người có yêu cầu có thể chuẩn bị trước hồ sơ theo quy định tại phần II của Phụ lục này và mang đến bưu cục để được hướng dẫn đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ. Hoặc chỉ cần chuẩn bị trước các loại giấy tờ cá nhân theo quy định và được nhân viên tại các điểm bưu cục hướng dẫn ghi Tờ khai, đăng ký trực tuyến, hoàn tất hồ sơ.

* Người yêu cầu sẽ được nhân viên bưu cục cấp 01 Phiếu tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính (phiếu này làm căn cứ xác nhận hồ sơ của họ đã được Bưu điện tiếp nhận, đồng thời có giá trị để khách hàng nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp nếu không đăng ký dịch vụ bưu chính chiều chuyển kết quả về).

III. NHẬN KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1. Thời điểm thụ lý hồ sơ, nhận Phiếu hẹn trả kết quả và thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1.1. Thời điểm thụ lý hồ sơ

Thời điểm thụ lý hồ sơ được xác định kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nhận được đủ tiền lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc nhận được biên lai chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính của Bưu điện kèm theo hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu.

Thời điểm này sẽ được Sở Tư pháp xác nhận trên phần mềm đăng ký trực tuyến. 

1.2. Nhận Phiếu hẹn trả kết quả

Phiếu hẹn trả kết quả sẽ được gửi vào địa chỉ email của người yêu cầu cấp Phiếu hoặc thể hiện trên phân hệ đăng ký trực tuyến cấp phiếu LLTP (nếu người yêu cầu có thực hiện đăng ký trực tuyến cấp phiếu LLTP) hoặc qua tin nhắn sau khi Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và lệ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp người yêu cầu không có các địa chỉ nêu trên thì có thể  liên hệ theo số điện thoại 3.852992 để được biết tình trạng hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả đối với hồ sơ của mình .

1.3. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thụ lý hồ sơ;

- Không quá 15 ngày đối với các trường hợp: (1) Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; (2) Người nước ngoài; (3) Trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

2. Địa chỉ nhận Phiếu lý lịch tư pháp: tùy vào cách thức đã được cá nhân có yêu cầu lựa chọn khi nộp hồ sơ, sẽ được nhận kết quả tại các địa chỉ sau:

2.1. Nhận tại địa chỉ đã cung cấp tại Tờ khai: Phiếu lý lịch tư pháp được bưu điện chuyển đến địa chỉ đăng ký của người yêu cầu (nếu đã có yêu cầu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để được nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính). Cá nhân có thể yêu cầu Sở Tư pháp cho thay đổi cách thức nhận Phiếu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp, nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp.

2.2. Nhận tại bộ phận “ tiếp nhận và Trả kết quả”- Sở Tư pháp nếu trước đó người yêu cầu đăng ký nhận kết quả phiếu LLTP trực tiếp.

3. Đối tượng nhận Phiếu lý lịch tư pháp

- Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

+ Người có họ và tên được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Người được ủy quyền nhận Phiếu LLTP (phải nộp giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực khi nhận Phiếu lý lịch tư pháp).

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp được nhận Phiếu thay nhưng phải được ghi rõ trong Phiếu đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc có giấy tờ chứng minh khi nhận phiếu.

- Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp và được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 Người nhận Phiếu phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân...)./.

Lưu ý:

(1)Chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

(2) Trường hợp người dưới 14 tuổi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh như Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu,…;

(3) Công chứng theo quy định của tại tổ chức hành nghề công chứng hợp pháp của Việt Nam ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp ủy quyền theo quy định của pháp luật nước nơi người nước ngoài là công dân hoặc thường trú thì văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt. Trừ trường hợp được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(4)( 5) Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật thì phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh như: Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ..../.

(6)   Phân hệ đăng ký trực tuyến cấp Phiếu LLTP chỉ tích hợp với dịch vụ bưu chính của hệ thống Bưu điện.