Tên thủ tục: Nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại Sở Tư pháp và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp

I. NỘP HỒ SƠ YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho bản thân
Hồ sơ gồm có:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP);
- Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực(1) Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ Căn cước công dân đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
- Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu)/ bản sao có chứng thực(1) giấy tờ chứng minh nơi cư trú: Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp Sổ tạm trú, giấy tờ chứng nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Riêng đối với các loại Giấy chứng nhận cư trú được cấp hợp lệ thì có thể nộp bản chính.
1.2. Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho con chưa thành niên
Hồ sơ gồm có:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP);
- Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực(1) giấy chứng minh nhân dân(2) /Hộ chiếu/ thẻ Căn cước công dân đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp và của người được ủy quyền.
- Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu)/ bản sao có chứng thực(1) giấy tờ chứng minh nơi cư trú: Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp sổ Tạm trú, giấy tờ chứng nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Riêng đối với các loại Giấy chứng nhận cư trú được cấp hợp lệ thì có thể nộp bản chính.
- Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được công chứng (3), chứng thực (1) theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải nộp bản chụp ( xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con như: Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu...
2. Nơi nộp hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ:
- Cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Tư pháp.
- Thời gian nộp: Giờ hành chính các ngày làm việc.
3. Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp và phí dịch vụ bưu chính
3.1. Mức lệ phí:
- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.
- Lệ phí cấp Phiếu LLTP đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 đồng/lần/người (4).
- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là người thuộc hộ nghèo hoặc người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được miễn lệ phí cấp Phiếu LLTP (5).
Trường hợp yêu cầu cấp trên 2 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi phải nộp thêm 3.000 đồng/Phiếu.
- Phí dịch vụ bưu chính nhận Phiếu lý lịch tư pháp: Theo phụ lục thông báo giá cước được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Tư pháp.
3.2. Phương thức nộp: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp.
4. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp
- Không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thụ lý hồ sơ;
- Không quá 15 ngày đối với các trường hợp: (1) Người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; (2) Người nước ngoài); (3) Trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.
II. NHẬN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
1. Địa chỉ nhận Phiếu lý lịch tư pháp
Phiếu lý lịch tư pháp được chuyển đến địa chỉ được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể yêu cầu Sở Tư pháp cho thay đổi cách thức nhận Phiếu lý lịch tư pháp từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp, nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp

Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159B Trần Quý Cáp, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam - ĐT: 0235.3815810)
2. Đối tượng nhận Phiếu lý lịch tư pháp
- Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1:
+ Người có họ và tên được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
+ Người được ủy quyền nhận Phiếu LLTP (phải nộp giấy ủy quyền, có công chứng/ chứng thực hợp lệ)
+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể nhận Phiếu thay nhưng phải được ghi rõ trong Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp.
- Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp và được ghi trong Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp.
3. Người nhận Phiếu phải xuất trình giấytờ tùy thân (giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân...).
Lưu ý:
(1) Chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
( 2) Trường hợp người dưới 14 tuổi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ như Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu,...;
(3 ) Công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hợp pháp của Việt Nam ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
Trường hợp ủy quyền theo quy định của pháp luật nơi người nước ngoài là công dân hoặc thường trú thì văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt. Trừ trường hợp được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
( 4) ( 5) Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật thì nộp bản chụp (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh như Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ..../.