Tên thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam
Lĩnh vực: Quốc tịch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người được nhập quốc tịch Việt Nam, người được trở lại quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, 06 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch việc công dân có quốc tịch Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

2- Giấy tờ chứng minh đã về nước cư trú.

Ghi chú: Giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài có trong hồ sơ phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đã về nước cư trú.

(Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ)

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.