Tên thủ tục: Ghi vào sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài
Lĩnh vực: Quốc tịch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có quốc tịch nước ngoài hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó phải thông báo cho Sở Tư pháp (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về việc người đó có quốc tịch nước ngoài tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, 06 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Tư pháp ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài.

* Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Thông báo có quốc tịch nước ngoài;

2- Giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài;

3- Bản sao giấy tờ tuỳ thân.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chưa quy định thời hạn cụ thể

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào sổ quốc tịch.

* Phí, lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Thông báo có quốc tịch nước ngoài.(tải TP-TBQT.doc)

(Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài thì mới đủ điều kiện thông báo để ghi vào sổ quốc tịch việc đã có quốc tịch nước ngoài.

(Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ)

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch