Tên thủ tục: Yêu cầu trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý yêu cầu trợ giúp pháp lý tại:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam

Đ/c: 73- Phan Chu Trinh – Tam Kỳ, Quảng Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý;

- Tại điểm trợ giúp pháp lý lưu động.

- Hoặc nộp trực tiếp hồ sơ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý;

Bước 2: Cán bộ Trung tâm hoặc cộng tác viên xem xét đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý nếu thấy không thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc không thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý (quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý) thì trả lại đơn cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý và giải thích rõ lý do từ chối trợ giúp bằng văn bản. Nếu hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý chưa đầy đủ thì cán bộ Trung tâm yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, cán bộ Trung tâm hoặc cộng tác viên vào sổ thụ lý tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và phân loại đơn trình lãnh đạo Trung tâm, Trợ giúp viên pháp lý hoặc cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý .

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua thư tín hay các hình thức khác.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Giấy tờ chứng minh người có yêu cầu là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc (nếu có).

Trong trường hợp thiếu những giấy tờ chứng minh là người thuộc diện trợ giúp pháp lý hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý thì phải cung cấp bổ sung các giấy tờ, tài liệu có liên quan để vụ việc được thụ lý.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Phiếu thực hiện Trợ giúp pháp lý;

- Hoặc Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý nếu vụ việc thuộc một trong những trường hợp bị từ chối hoặc không được tiếp tục thực hiện Trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý;

- Hoặc Thông báo chuyển vụ việc Trợ giúp pháp lý nếu vụ việc cần chuyển cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý khác thực hiện Trợ giúp pháp lý.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người được trợ giúp pháp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải thuộc diện người được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý và được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người;

- Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định tại Điều 5 của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 26 của Luật Trợ giúp pháp lý;

 - Vụ việc trợ giúp pháp lý không thuộc trường hợp bị từ chối theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý.

*Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (tải 02-TP-TGPL.doc)

(Thông tư số 19/2011/TT-BTP)

* Căn cứ pháp lý:

- Luật trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.