TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 72 khách Trực tuyến
Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% thủ tục hành chính tại các Phòng chuyên môn của Sở 680
2 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Văn phòng Sở 875
3 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Thanh tra 719
4 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 676
5 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Hành chính Tư pháp 754
6 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Bổ Trợ Tư pháp 700
7 Mục tiêu chất lượng 876
8 Chính sách chất lượng 694
9 Quyết định Về việc Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về chất lượng ( QMR) trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ( HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 936
10 Quyết định Về việc Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 1154