MOTCUA

nosmoking

Liên kết web

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 76 khách Trực tuyến
Hệ thống QLCL ISO 9001:2008
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% thủ tục hành chính tại các Phòng chuyên môn của Sở 85
2 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Văn phòng Sở 179
3 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Thanh tra 107
4 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 82
5 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Hành chính Tư pháp 94
6 Quy trình giải quyết hồ sơ các lĩnh vực thuộc Phòng Bổ Trợ Tư pháp 80
7 Mục tiêu chất lượng 131
8 Chính sách chất lượng 81
9 Quyết định Về việc Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về chất lượng ( QMR) trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ( HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 105
10 Quyết định Về việc Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 143