Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thứ tư, 18 Tháng 8 2021 15:40 - Lượt xem: 1854
PDF. In Email

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Công văn số 121-CV/ĐUK ngày 05/7/2021, sáng ngày 18/8/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên và quần chúng đang cư trú trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
Đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở trực tiếp báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng như các chuyên đề: Những nội dung cơ bản trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

hn đảng
Thông qua Hội nghị, các đảng viên và quần chúng tham dự được nghiên cứu, học tập để nắm bắt và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng. Sau Hội nghị này, Đảng ủy Sở sẽ gửi tài liệu để các đảng viên, quần chúng không tham dự được (vì đang ở vùng có dịch bệnh Covid) tự nghiên cứu, học tập./.

VP Đảng ủy Sở


Tin mới:
Các tin khác: