Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong 0alt2 ngày 25-26/9/2014, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội Luật gia tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Trần Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và 100 luật gia tham dự.

Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Cập nhật: Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 10:30

Trong 0alt2 ngày 25-26/9/2014, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội Luật gia tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Trần Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và 100 luật gia tham dự.

Tiên Phước tổ chức tập huấn hòa giải viên cơ sở

Cập nhật: Thứ hai, 29 Tháng 9 2014 15:59

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở; sáng ngày 26/9/2014 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ vè kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 108 Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện.

Chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng

Cập nhật: Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 12:07

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và Thông tư số 15/2014/TT-BCA  ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe,  nhằm bảo đảm thuận lợi cho người dân; ngày 18/9/2014 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3956/BTP-HTQTCT hướng dẫn việc chứng thực chữ ký trong giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng.

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số