Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật: Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 10:52

ht222Từ ngày 19 đến 21/7/2016, vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức hai Hội nghị giao ban về kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, công chức kiêm nhiệm làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Một hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả

Cập nhật: Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 10:43

Những năm qua, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ luôn chú trọng kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân. Riêng đối với tuổi trẻ, hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả nhất vẫn là cách tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015

Cập nhật: Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 08:01

Bộ luật hình sự (BLHS) là văn bản thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Quyền trẻ em, nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi người chưa thành niên là chủ thể tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, BLHS năm 1999 chưa thể hiện rõ nét nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; chưa ưu tiên lựa chọn các biện pháp xử lý thích hợp khác đối với người chưa thành niên phạm tội ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa quan tâm xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp (mà bản chất là các biện pháp giáo dục, phòng ngừa). Điều này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là: việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những quy định trên có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi cân nhắc, lựa chọn các biện pháp xử lý cũng như các chế tài có thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và hoàn thiện BLHS năm 1999, Điều 91 BLHS năm 2015 quy định đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc

Cập nhật: Thứ ba, 19 Tháng 7 2016 13:54

Để thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trong khi chờ Quốc hội (Khóa XIV) thông qua Luật Công an xã và các văn bản của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công an xã; ngày 11/7/2016, Bộ Công an ban hành Công văn số 1670/BCA-V28 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng, cụ thể như sau:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện