TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 101 khách Trực tuyến
UBND tỉnh quy định mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 13:30 - Lượt xem: 615
PDF. In Email

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh (khóa IX), quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh.
Theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND, hồ sơ phức tạp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017: là hồ sơ có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hạn ra quyết định xử phạt vượt quá 7 ngày (tối đa là 30 ngày), kể từ ngày lập biên bản hoặc hồ sơ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian (không quá 30 ngày) để xử lý (thời hạn tối đa để ra quyết định xử phạt là 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).
UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định.
Mức chi theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND được áp dụng kể từ ngày 01/9/2017./.

Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: