TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 79 khách Trực tuyến
UBND tỉnh quyết định việc chuyển giao Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 02/10/2017
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 09:01 - Lượt xem: 810
PDF. In Email

Thực hiện quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 21/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kể từ ngày 02/10/2017.
Theo đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp nhân sự, biên chế và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chuyển giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận nhân sự, biên chế và các văn bản, hồ sơ có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Sở Tư pháp chuyển giao và tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp trong việc thực hiện chuyển giao kinh phí, nhân sự, biên chế,... của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh quản lý theo quy định./.

Kim Phượng


Tin mới:
Các tin khác: