TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 113 khách Trực tuyến
Quảng Nam tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 với nhiều hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 16:01 - Lượt xem: 728
PDF. In Email

Ngay từ đầu năm 2017, với chủ trương hướng mạnh công tác phổ biến pháp luật về cơ sở theo mô hình "Tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả", UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí và giao cho Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh) quản lý và tiến hành "đặt hàng" thông qua hợp đồng ủy quyền với 18 Phòng Tư pháp của 18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, yêu cầu các địa phương phải dành 20% nguồn kinh phí "đặt hàng" để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 tại cấp cơ sở, với gần 300 triệu đồng.
Với nguồn kinh phí được bố trí trước này và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017; Sở Tư pháp Quảng Nam đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4568/KH-UBND ngày 25/8/2017 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu tập trung vào các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Ngày pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở các địa bàn dân cư.
Tính đến cuối tháng 10/2017, hầu hết các địa phương cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã ban hành Kế hoạch chi tiết về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật tại địa phương mình; các Phòng Tư pháp đã và đang tích cực phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân. Các địa phương tiêu biểu như Đại Lộc, Tam Kỳ, Quế Sơn, Hội An... và một số đơn vị khác đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú như: lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các Hội nghị, Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức "Ngày hội tư vấn pháp luật" tại cơ sở. Các hoạt động tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức "sân khấu hóa", "rung chuông vàng", tuyên truyền trực quan qua pa-no, áp phích, băng rôn... cũng được nhiều địa phương quan tâm thực hiện.
Về phía các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh, với tinh thần quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo thực hiện Ngày Pháp luật theo Kế hoạch của UBND tỉnh, đã chủ động tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tìm hiểu về tinh thần, ý nghĩa của Ngày Pháp luật thông qua việc lồng ghép vào các hình thức sinh hoạt tại đơn vị; tự giác nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật chung và quy định pháp luật chuyên ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đến thời điểm hiện nay, mặc dù người dân Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn do hậu quả của đợt mưa bão vừa qua gây ra; tuy nhiên các cấp, ngành, địa phương vẫn đang tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong đợt cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017 và sẽ kéo dài cho đến ngày 15/11 này./.

Hạ Trương


Tin mới:
Các tin khác: