TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP)
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 07:54 - Lượt xem: 631
PDF. In Email

Nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi, đơn giản, ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến LLTP và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực. Sau đây là một số nội dung trọng tâm của Quyết định số 199/QĐ-TTg:
Thủ tục cấp Phiếu LLTP (đối với người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam):
- Đối với Phiếu LLTP số 1: Sửa tên thủ tục cấp Phiếu LLTP số 1 thành thủ tục cấp Phiếu LLTP; đa dạng hóa các cách thức nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu LLTP. Sửa đổi, bổ sung quy định về thành phần hồ sơ:
Bổ sung thẻ Căn cước công dân, Chứng minh quân nhân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác để chứng minh nhân thân của người yêu cầu cấp Phiếu LLTP bên cạnh CMND, Hộ chiếu; bổ sung quy định trường hợp cá nhân không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì không phải nộp giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của mình trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP; bổ sung quy định xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu LLTP; bổ sung quy định xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con trong trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu LLTP là người chưa đủ 14 tuổi; quy định người được ủy quyền hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con của người yêu cầu cấp Phiếu LLTP phải xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của mình khi thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP; bổ sung quy cách nộp hồ sơ tương ứng cho từng cách thức thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, trực tuyến. Cụ thể: Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cá nhân nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ qua các dịch vụ bưu chính, cá nhân nộp bản sao có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, thì hồ sơ gửi là chụp từ bản gốc và phải bảo đảm tính xác thực, yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ và chính xác của thông tin.
+ Về thời hạn giải quyết: Sửa đổi quy định về thời hạn cấp Phiếu tương ứng với từng trường hợp cụ thể so với quy định của Luật LLTP hiện hành, cụ thể như sau: Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc trong trường hợp người được cấp Phiếu LLTP chỉ cư trú tại một nơi duy nhất; Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP từ 15 ngày xuống còn 10 ngày trong trường hợp người được cấp Phiếu LLTP đã cư trú ở nhiều nơi; Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP của người chưa đủ 14 tuổi từ 10 ngày xuống còn 01 ngày làm việc; Bổ sung quy định về thời hạn cấp Phiếu LLTP không quá 20 ngày trong trường hợp phải xác minh thông tin điều kiện đương nhiên được xóa án tích ở nhiều nơi, nhiều cơ quan và trường hợp theo yêu cầu của Sở Tư pháp đối với hồ sơ đã quá thời hạn cấp Phiếu LLTP hoặc có vướng mắc mà Sở Tư pháp không giải quyết được.
+ Về đối tượng được yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung đối tượng người nước ngoài không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP.
+ Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Quy định Trung tâm LLTP quốc gia có quyền cấp Phiếu LLTP trong trường hợp đặc biệt: Trường hợp theo yêu cầu của Sở Tư pháp đối với hồ sơ đã nộp tại Sở Tư pháp nhưng quá thời hạn cấp Phiếu LLTP hoặc có vướng mắc mà Sở Tư pháp không giải quyết được.
+ Về mẫu tờ khai: Bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt tại tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP và bổ sung nội dung yêu cầu nhận kết quả cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính vào tờ khai.
+ Về kết quả thực hiện: Quy định kết quả thực hiện thủ tục hành chính là Phiếu LLTP.
- Đối với thủ tục Cấp Phiếu LLTP số 2: Bỏ thủ tục cấp Phiếu LLTP số 02.
Thủ tục Cấp Phiếu LLTP (đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng): Bỏ thủ tục cấp Phiếu LLTP số 1 dành cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, bỏ thủ tục cấp Phiếu LLTP số 2 cho cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời quy định cơ chế phối hợp cung cấp thông tin LLTP giữa cơ quan quản lý LLTP với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (09/02/2018)./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: