TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 82 khách Trực tuyến
Đông Giang hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền theo nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ
Thứ tư, 11 Tháng 7 2018 13:37 - Lượt xem: 308
PDF. In Email

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh năm 2018, từ tháng 5/2018 đến ngày 30/6/2018, Phòng Tư pháp Đông Giang đã hoàn thành xong công tác tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, quân dân chính xã và 36 thôn của 9 xã gồm (Za Hung, Kà Dăng, Ating, Jơ Ngây, Mà Cooih, Tà Lu, Sông Kôn, Ating và xã Tư), với số lượt người tham gia là 3.867 lượt người. Nội dung tuyên truyền thuộc các lĩnh vực Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Hộ tịch năm 2014 và các Nghị định có liên quan.

ha789

Cũng tại Hội nghị tuyên truyền nêu trên, Phòng Tư pháp đã lồng ghép tiếp tục tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 25/7/2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời cấp phát 9.000 tời gấp có nội dung về Luật Đất đai năm 2013 cho các địa phương.

Trong thời gian đến, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hướng về cơ sở/.

Văn Kiên

Phòng Tư pháp Đông Giang


Tin mới:
Các tin khác: