TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 61 khách Trực tuyến
Đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp
Thứ năm, 02 Tháng 8 2018 10:16 - Lượt xem: 4958
PDF. In Email

Chiều ngày 31/7/2018, đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp; cùng đi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Nội chính. Về phía Sở Tư pháp, có đồng chí Đặng Văn Đào Giám đốc Sở, đồng chí Bùi Xuân Hiếu Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở.

vyTại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp phản ánh tình hình, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 và một số đề xuất, kiến nghị của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Tư pháp trong thời gian qua và kết luận chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tích cực triển khai Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CT/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động công chức, viên chức đúng quy trình quy định.
2. Rà soát lại nội dung Quyết định số 667b/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 về ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tập trung triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của từng ngành; cập nhập kịp thời các văn bản QPPL của tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia; phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; trợ giúp pháp lý tăng cường tham gia tố tụng tại phiên tòa; xã hội hóa các hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản; xây dựng phần mền cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính.
3. Nâng cao chất lượng và tiến độ công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo tất cả các văn bản QPPL đều được cơ quan tư pháp thẩm định; triển khai có hiệu quả Luật tiếp cận thông tin, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; và các luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành tư pháp, như Luật hộ tịch, Luật ban hành văn bản QPPL, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bán đấu giá tài sản... và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa và phát triển bền vững mạng lưới cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; chuẩn bị điều kiện, nội dung và tham mưu tốt công việc tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2021.
5. Triển khai thực hiện "Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013–2020" trên địa bàn tỉnh. Cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp của tỉnh, đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND dành cho ngành Tư pháp và hứa tiếp thu để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến./.

Tường Vy


Tin mới:
Các tin khác: