TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 115 khách Trực tuyến
Quế Sơn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2018
Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 08:29 - Lượt xem: 341
PDF. In Email

Nhằm đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và UBND huyện Quế Sơn đã ban hành 02 Kế hoạch kiểm tra và triển khai đến thời điểm này được 03 đơn vị: xã Quế Long, Quế Thuận và Hương An.

ktqsQua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của huyện và sớm ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương. Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai thực hiện như tổ chức hội thi, hội nghị tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, băng rôn,... Bên cạnh đó, các địa phương cũng rất quan tâm đến hoạt động hòa giải cơ sở, thường xuyên củng cố và tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên ở cơ sở. Hầu hết các địa phương chi thù lao cho hòa giải viên với mức 150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải, ngoài ra còn chi hỗ trợ hoạt động của tổ như mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải... với mức từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.
Thông qua đợt kiểm tra này, Tổ kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của các địa phương. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; trình độ, kỹ năng giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở; việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư.../.

Sương Hồ


Tin mới:
Các tin khác: