danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 65 khách Trực tuyến
Hội đồng phối hợp tỉnh họp đánh giá tình hình công tác 8 tháng đầu năm 2018
Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 14:36 - Lượt xem: 6902
PDF. In Email

Chiều ngày 31/8/2018, tại Phòng họp số 2 Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (Hội đồng phối hợp) tỉnh tiến hành cuộc họp để đánh giá tình hình công tác phổ biến giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2018 và thảo luận về phương hướng nhiệm vụ công tác các tháng còn lại của năm 2018. Tham dự cuộc họp có 30/36 thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc. Đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh chủ trì cuộc họp.

họphdphSau khi nghe đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong 8 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh, các thành viên Hội đồng phối hợp đã tham gia góp ý, thảo luận đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh trong thời gian tới.
Theo Báo cáo, trong 8 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phối hợp tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các Sở, ban, ngành tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động trong cơ quan, đơn vị; trong đó có sự tập trung vào các văn bản pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu theo ngành, lĩnh vực.
Các địa phương (huyện, xã) đã tổ chức được 1.570 cuộc tập huấn tuyên truyền pháp luật với hơn 180.440 lượt người tham gia, cùng số tài liệu phổ biến pháp luật được cấp phát miễn phí là 73.735 bản. Ngoài ra, các địa phương (đặc biệt là ở cấp xã có sự phối hợp hỗ trợ của Phòng Tư pháp) đã tổ chức hơn 100 cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức, theo quy mô, cấp độ phù hợp đã thu hút 20.357 lượt người tham dự. Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh là 1.166 vụ. Trong đó số vụ hòa giải thành là 907 vụ; số vụ việc đang giải quyết là 64 vụ. Ở nhiều địa phương, UBND cấp xã đã có sự quan tâm bảo đảm chi hoạt động cho tổ hòa giải và chi thù lao cho hòa giải viên sau các vụ việc được phân công hòa giải, theo quy định.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tân đã ghi nhận và đánh cao sự nổ lực của các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL để đạt được những kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, cần duy trì tổ chức họp Hội đồng phối hợp tỉnh thường xuyên, có thể họp chuyên đề, họp đột xuất; ban hành quy chế hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể để nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng thành viên của Hội đồng phối hợp./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: