TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 22 khách Trực tuyến
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan hành chính
Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 10:30 - Lượt xem: 542
PDF. In Email

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; người quản lý doanh nghiệp Nhà nước; người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đối tượng này. Dưới đây là một số nội dung cụ thể:

Về tuyển dụng công chức, UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức; kế hoạch tuyển dụng công chức; ban hành kế hoạch và phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định; phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự tuyển công chức và kết quả thi tuyển công chức, xét tuyển công chức cấp huyện, tỉnh; phê duyệt kế hoạch thi tuyển, xét tuyển và kết quả tuyển dụng công chức cấp xã; đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định.

Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề; theo đó, UBND tỉnh quyết định tổ chức thi nâng ngạch, chuyển ngạch công chức theo đề án đã được Bộ Nội vụ thống nhất về số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu ngạch công chức. UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên và báo cáo kết quả cho Bộ Nội vụ; trình Bộ Nội vụ công nhận kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hàng năm theo quy định tại các Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về quy trình, thủ tục, nội dung, thẩm quyền đánh giá đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng.

Việc khen thưởng đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017; việc kỷ luật công chức thực hiện theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Việc xử lý kỷ luật đối với lao động hợp đồng thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, phê chuẩn.

Ngoài những nội dung trên, Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND còn quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố… trong việc tuyển dụng công chức; bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp lương, nâng bậc lương; các quy định về tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức; ký và chấm dứt hợp đồng lao động; chế độ nghỉ hưu, thôi việc và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và lao động hợp đồng

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: