TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 62 khách Trực tuyến
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 18:30 - Lượt xem: 158
PDF. In Email

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Theo đó, Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng); trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thông tư này áp dụng đối với các luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau đây là một số nội dung trọng tâm của Thông tư:
Về nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng: Bảo đảm đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình và chất lượng bồi dưỡng; bảo đảm trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng.
Về nội dung, hình thức bồi dưỡng: Thông tư quy định, tùy thuộc vào yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, nội dung bồi dưỡng bao gồm một hoặc một số nội dung sau: Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật; Kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư; Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư. Việc bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.
Về thời gian tham gia bồi dưỡng và quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng: Thông tư nêu rõ, thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 8 giờ/năm. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp như: Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư; tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này; tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp; tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài; tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 1 ngày trở lên về các nội dung đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư; kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức...
Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn, những người được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm là luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi; luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận; luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư; luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 3 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: