danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 32 khách Trực tuyến
Bộ Công an ban hành biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính mới
Thứ ba, 16 Tháng 4 2019 22:31 - Lượt xem: 421
PDF. In Email

Ngày 20/3/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân. Cụ thể:
1. Biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính có 70 mẫu, gồm: 42 mẫu quyết định; 23 mẫu biên bản; 03 mẫu thông báo; 01 mẫu tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất và 01 mẫu thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
2. Việc in, sử dụng và quản lý các biểu mẫu
- Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu nêu trên phải in thống nhất trên khổ giấy A4, không được thay đổi nội dung của mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.
Riêng đối với 03 biểu mẫu: Biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 43/BB-VPHC), Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (mẫu số 01/QĐ-XPKLBB), Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 02/QĐ-XPHC) phải được đóng thành quyển 100 trang cho mỗi loại, có bìa và đánh số thứ tự. Đối với Công an các địa phương, cơ sở có cơ sở dữ liệu để lưu trữ 03 mẫu này và tự động cập nhật số văn bản thì được sử dụng máy tính để cập nhật nội dung thông tin, lấy số và in các mẫu này thành từng bản trên giấy A4 bằng máy in laser và lập sổ sách theo dõi.
- Kinh phí in các biểu mẫu: từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/5/2019, thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.
Ngoài ra, Thông tư còn quy định nội dung chuyển tiếp là các biểu mẫu được ban hành từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng; kể từ ngày 01/7/2019 phải thực hiện thống nhất theo biểu mẫu quy định tại Thông tư này./.

Bùi Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: