TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 90 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng và Luật Đặc xá năm 2018
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:56 - Lượt xem: 207
PDF. In Email

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2212/KH-UBND, và Kế hoạch số 2213/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng và Luật Đặc xá năm 2018. Trong đó, về nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật trên, UBND tỉnh yêu cầu:
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, cán bộ, công chức, viên chức, Báo cáo viên pháp luật; triển khai Luật Đặc xá cho đội ngũ cán bộ làm công tác đặc xá, cán bộ làm công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Nhân dân. Đồng thời, tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu các luật trên cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các đơn vị, địa phương.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng. Nội dung tuyên truyền là những điểm mới của các Luật, các tin, bài phản ánh về công tác triển khai thực hiện; phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lực lượng Công an nhân dân, về an ninh mạng. Các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng cho các hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: