TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 75 khách Trực tuyến
Kể từ ngày 25/6/2019 việc tuyển dụng công chức cấp xã phải qua thi tuyển
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 08:21 - Lượt xem: 259
PDF. In Email

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức cấp xã, phường, thị trấn. Theo đó, Chính phủ bổ sung nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức cấp xã theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.
Vòng thi trắc nghiệm, được thực hiện trên máy vi tính (nếu UBND cấp huyện không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy), gồm 2 phần: (i) Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (60 phút); (ii) Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn (30 phút), (nếu thi trên máy vi tính và đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên thì thí sinh được miễn thi phần này).
Kết quả thi vòng thi trắc nghiệm, nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được thi tiếp vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
Vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, với nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí chức danh công chức yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì UBND cấp huyện tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau, bảo đảm phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.
Hình thức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là thi phỏng vấn hoặc thi viết. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết. Nếu thi phỏng vấn thì thời gian thi 30 phút và không thực hiện việc phúc khảo; thi viết 180 phút. Thang điểm thi phỏng vấn hoặc thi viết là 100 điểm.
Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện: Điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi không phải cộng điểm ưu tiên là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: