danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Quy định mới về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức
Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 15:20 - Lượt xem: 3719
PDF. In Email

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 25/11/2019. Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá hằng năm, cán bộ, công chức được phân loại như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

DANH GIANhư vậy, so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008, Luật sửa đổi đã bỏ đi cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ.

Tương tự như vậy, Khoản 12 Điều 1 Luật này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật cán bộ, công chức 2008, bỏ cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” ở kết quả phân loại “Hoàn thành nhiệm vụ” đối với công chức.

Ngoài ra, việc xử lý công chức “không hoàn thành nhiệm vụ” được quy định như sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ”;

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Văn Cả

 

 


Tin mới:
Các tin khác: