danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 101 khách Trực tuyến
Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bắc Trà My triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thứ năm, 12 Tháng 3 2020 08:36 - Lượt xem: 99
PDF. In Email

Chiều ngày 10/3/2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Bắc Trà My đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thu Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL huyện chủ trì hội nghị.
ảnh bắc trà my 12-3Năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu giúp UBND triển khai tốt công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Nội dung PBGDPL được đổi mới, đa dạng, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với yêu cầu của địa phương. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của huyện.
Năm 2020, bám sát Kế hoạch PBGDPL của Hội đồng phối hợp tỉnh; Hội đồng phối hợp huyện tập trung triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong công tác tuyên truyền PBGDPL.Tập trung rà soát, kiện toàn bổ sung kịp thời đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở đáp ứng nhu cầu PBGDPL; phát huy những hình thức, mô hình PBGDPL sáng tạo, hiệu quả trong PBGDPL. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đưa việc triển khai Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào nề nếp. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Thùy Trang


Tin mới:
Các tin khác: