danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 28 khách Trực tuyến
Trợ giúp pháp lý Quảng Nam sau 05 năm thực hiện Đề án đổi mới
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2020 15:38 - Lượt xem: 515
PDF. In Email

Đến thời điểm này có thể khẳng định hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực hiện được nửa chặng đường của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 (gọi tắt là Đề án) với một kết quả hết sức khả quan, tích cực, trong đó đáng chú ý là việc giao chỉ tiêu vụ việc tố tụng hằng năm cho từng Trợ giúp viên pháp lý; bộ máy được tinh giản gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; chất lượng vụ việc được nâng lên, tạo sự hài lòng của đối tượng; giảm đáng kể những nội dung dàn trải, mang tính hình thức như TGPL lưu động, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ...cụ thể như sau:
Nếu như trước đây, khi chưa triển khai thực hiện Đề án đổi mới (trước năm 2016), hằng năm Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam thực hiện bình quân khoảng 2000 - 4000 vụ việc, nhưng số vụ việc tham gia tố tụng chỉ có trên dưới 50 vụ, hầu hết là tư vấn thông qua TGPL lưu động. Trung tâm TGPL tỉnh chưa có điều kiện chú trọng đến hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, nhất là tham gia tố tụng cho đối tượng. Do vậy, số lượng vụ việc nhiều, nhưng hiệu quả thực chất thì khiêm tốn và nặng tính hình thức.
Sau 05 năm thực hiện Đề án (2016-2020), Trung tâm TGPL tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là các lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình... Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ thực hiện như một phần bổ trợ cho công tác truyền thông pháp luật về TGPL. Dưới đây là những số liệu cụ thể:
Từ năm 2016 (năm bắt đầu thực hiện Đề án đổi mới) Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) của Trung tâm và Luật sư cộng tác viên đã tham gia tố tụng 225 vụ việc trợ giúp cho đối tượng, vượt hơn 400% so với năm 2015. Điều đáng ghi nhận là 12 TGVPL của Trung tâm đã vươn ra đảm nhận đến 80% số vụ việc của năm 2016 và được đánh giá 100% đạt loại khá trở lên, trong đó gần 60% đạt loại tốt. Bước sang năm 2017, Trung tâm đã thực hiện được 254 vụ việc tố tụng (tăng 11% so với 2016); trong đó, đội ngũ TGVPL thực hiện 84,6%, số còn lại do Luật sư cộng tác viên tham gia. Chất lượng vụ việc tham gia tố tụng cũng được nâng lên đáng kể so với năm trước đó. Năm 2018 đã thực hiện được 298 vụ việc tố tụng (tăng 13,7% so với năm 2017). Đánh giá chất lượng đội ngũ TGVPL năm 2018, đạt chỉ tiêu tốt 09 người, 06 người còn lại đạt chỉ tiêu khá. Năm 2019, đã tham gia tố tụng trên 250 vụ việc, trong 14 TGVPL thì có 04 TGVPL đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá, không có TGVPL nào không đạt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao. Đây là năm thứ tư liên tiếp Trung tâm đạt chỉ tiêu khá, tốt do Bộ Tư pháp giao và cũng là năm thứ tư hoàn thành tốt nội dung cốt lõi của Đề án.
Đi đôi với chú trọng nâng cao chất lượng vụ việc, Trung tâm đã chủ động đề xuất tinh gọn bộ máy nhưng đảm bảo hiệu quả. Đến nay biên chế Trung tâm đã giảm từ 38 xuống 31 (giảm 18,4%); phấn đấu đến năm 2021 giảm còn 30 biên chế. Về số lượng Chi nhánh TGPL, từ 7 giảm 01, hiện còn lại 06 Chi nhánh. Các phòng chuyên môn, từ 3 giảm 01, hiện còn lại 02 phòng, là Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng nghiệp vụ. Về đội ngũ luật sư tham gia TGPL, từ 17 giảm 7, hiện còn 10 luật sư. Về Câu lạc bộ TGPL, từ con số hơn 250, hiện nay chỉ còn 120 Câu lạc bộ TGPL ở 18 huyện, thị xã, thành phố...
Với kết quả đạt được trên đã cho thấy trong 05 năm qua, Trung tâm TGPL thực hiện tốt Đề án đổi mới theo tinh thần vừa tinh giản gọn bộ máy vừa nâng cao được chất lượng vụ việc TGPL cho đối tượng, liên tục đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao về tham gia tố tụng. Trong 5 năm liền (2015 – 2019) Trung tâm TGPL được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cùng với nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đặc biệt là đơn vị được đề nghị UBND tỉnh công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Bên cạnh những thành tích đạt được, Trung tâm TGPL tỉnh cũng nhìn nhận, đánh giá khách quan về những tồn tại, hạn chế như: Đội ngũ TGVPL còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, nên vẫn còn vụ việc chất lượng hạn chế; công tác truyền thông về TGPL chưa được sâu rộng; Hội đồng phối hợp công tác TGPL trong hoạt động tố tụng hoạt động chưa đồng đều; kinh phí và cơ sở vật chất dành cho công tác TGPL chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao, nhất là trụ sở làm việc của Trung tâm còn chật hẹp, trụ sở các Chi nhánh chưa có... Những hạn chế, thiếu sót này đã có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng TGPL cho đối tượng.
Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Trung tâm TGPL tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ TGVPL, để đội ngũ này làm tốt vai "chính" trong việc thực hiện Đề án đổi mới cho đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Thứ hai, đề xuất thực hiện cơ chế tài chính theo hướng nâng cao thù lao cho người thực hiện TGPL tương xứng với đặc thù công việc và cơ chế thu hút cán bộ trẻ, hướng tới đội ngũ TGVPL của tỉnh đủ khả năng đáp ứng được 100% vụ việc theo yêu cầu của đối tượng; đi đôi với tăng cường xã hội hóa công tác TGPL thông qua các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín, đăng ký tham gia TGPL miễn phí, để giảm tải tài chính cho ngân sách Nhà nước.
Thứ ba, thường xuyên kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc, để kịp thời xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, chất lượng hạn chế; duy trì chế độ sinh hoạt chuyên đề và cung cấp thông tin pháp luật cho TGVPL để có điều kiện tiếp cận và thực hiện tốt vai trò người bào chữa, bảo vệ cho đối tượng.
Thứ tư, nâng chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TGPL ở cơ sở, để thông qua đội ngũ này giúp cho Trung tâm không bỏ lọt đối tượng, đồng thời tư vấn cho đối tượng ngay ở cơ sở, giảm thiểu khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.
Có thể nói, qua 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL trên địa bàn tỉnh, thực tế cho thấy Đề án này chính là "đòn bẫy" đưa công tác TGPL của tỉnh bước sang một giai đoạn mới với sự thay đổi lớn cả về lượng và chất, giúp cho người yếu thế trong xã hội được tiếp cận nhiều hơn với công lý, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng, chủ yếu thông qua hoạt động tố tụng; đồng thời góp phần thay đổi diện mạo của Trung tâm TGPL, làm cho công tác TGPL gần gũi, thân thiết hơn với người dân, đồng thời khẳng định công tác TGPL là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và thể hiện đầy đủ các thuộc tính: chính trị, xã hội, pháp luật và nhân văn sâu sắc thông qua hoạt động TGPL./.

Lê Hằng Vân