danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 49 khách Trực tuyến
Một số hướng dẫn về đăng ký khai tử cho người đã chết quá lâu
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 15:26 - Lượt xem: 1162
PDF. In Email

Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, cơ quan đăng ký hộ tịch gặp một số khó khăn trong việc giải quyết đăng ký khai tử cho một người đã chết quá lâu theo yêu cầu của người thân của họ để thực hiện các quan hệ giao dịch dân sự hay bổ sung giấy tờ trong thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.
Khoản 1 Điều 33 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử như sau: "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử". Sau thời hạn nêu trên, người có trách nhiệm đăng ký khi tử vẫn phải thực hiện việc đăng ký khai tử theo quy định (quá hạn), pháp luật không hạn chế thời gian quá hạn để đảm bảo mọi trường hợp tử vong đều được đăng ký và cấp Trích lục khai tử. Tuy nhiên, việc đăng ký khai tử (đúng hạn hay quá hạn) đều phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; người yêu cầu đăng ký khai tử phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được thông tin về họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; nơi cư trú cuối cùng của người chết (nếu có).
Để giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc đăng ký khai tử cho người đã chết quá lâu, tại Điều 13 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định: "Việc đăng ký khai tử được thực hiện theo quy định tại Mục 7, Chương II, Luật Hộ tịch và hướng dẫn sau đây:
1. Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết.
2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không có giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký khai tử".
Như vậy, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. (Ví dụ: hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận, có ghi nhận thông tin liên quan đến việc tử vong; Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, hợp đồng hỏa táng, văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương...), các giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật.
Ngoài ra, trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ như: gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản xác minh thì có thể được vận dụng coi là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử.
Bên cạnh đó, Thông tư 04/2020/TT-BTP cũng nêu rõ, trong trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không cung cấp được bất cứ giấy tờ, tài liệu nào theo quy định nêu trên hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch có quyền từ chối đăng ký khai tử và có thể hướng dẫn người thân của họ liên hệ Tòa án có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật về dân sự./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: