danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 33 khách Trực tuyến
Đa dạng hình thực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại Tiên Phước
Thứ năm, 25 Tháng 3 2021 09:15 - Lượt xem: 367
PDF. In Email

Thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả", theo định hướng của Sở Tư pháp, trong những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện được chuyển từ tổ chức hoạt động trực tiếp sang các hình thức khác, như: Biên soạn, phát hành các loại tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hỏi đáp luật; thông qua Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng... Đến ngày 23/3/2021, Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND 3 xã Tiên An, Tiên Hà, Tiên Ngọc tổ chức 3 đợt tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ quân dân chính xã thôn với 157 lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm VHTT - TTTH huyện phát hành 8 chuyên mục Pháp luật và đời sống tuyên truyên, phổ biến, phát trên sóng truyền thanh huyện; biên soạn 04 chương trình hỏi đáp pháp luật gửi UBND các xã, thị trấn phát sóng trên trạm truyền thanh cơ sở; biên soạn và cấp phát 22.500 tờ gấp pháp luật cho cán bộ và Nhân dân 15 xã, thị trấn.
Nội dung PBGDPL tập trung vào các quy định của Hiến pháp, pháp luật, như: Luật phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Đất đai; Bộ Luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Chăn nuôi, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; kịp thời phổ biến các văn bản luật mới được ban hành hoặc có hiệu lực trong năm 2021 như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật Thanh niên (sửa đổi); Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ...ảnh Tiên Phước 25.3 đã sửa
Phòng Tư pháp hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn phối hợp với các ngành tham mưu UBND cùng cấp tổ chức được 65 cuộc phổ biến trực tiếp cho 1.921 lượt người dự; tuyên truyền qua trạm truyền thanh cơ sở được 46 đợt, cấp phát 9820 tài liệu pháp luật cho nhân dân.
Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian tới, Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nguyễn Hoàng Sa


Tin mới:
Các tin khác: