danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 67 khách Trực tuyến
Nông Sơn tổ chức triển khai đợt phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 08:22 - Lượt xem: 334
PDF. In Email

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-HĐPH ngày 5/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nông Sơn về tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản Luật năm 2021; từ ngày 15 – 22/3/2021, Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực Hội đồng đã phối hợp với Thanh tra huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện, Hạt kiểm lâm huyện tổ chức 12 lớp tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, thu hút gần 1200 cán bộ, công chức, quân dân chính thôn và nhân dân trên địa bàn toàn huyện tham dự.lấy hinhgf nông sơn gửi tin 25.3
Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật huyện phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 65/2020/QH14); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Lâm nghiệp...lấy hình nông sơn tin 25.3 hình 2
Thông qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Ngăn ngừa và hạn chế những vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Đỗ Hạnh – Phòng Tư pháp huyện Nông Sơn


Tin mới:
Các tin khác: