danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 49 khách Trực tuyến
Đông Giang đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Thứ sáu, 26 Tháng 3 2021 08:33 - Lượt xem: 330
PDF. In Email

Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Đông Giang về ban hành các kế hoạch công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/03/2021 về triển khai công tác PBGDPL theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí-cấp huyện triển khai thực hiện-cấp xã tiếp nhận kết quả" năm 2021.

Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3, Phòng Tư pháp đã phối hợp các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ giáo viên, người lao động và học sinh. Nội dung chủ yếu tập trung giới thiệu các quy định về Luật An ninh mạng, Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ Em và những vấn đề liên quan đến trẻ em về pháp luật Hình sự, dân sự ...lấy hình đông giang 25 3 hình 3
Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp cũng đã phối hợp với UBND các xã Mà Cooih, Kà Dăng, Arooi tổ chức triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cho tất cả cán bộ, nhân dân trong thôn.hình của Đông Giáng 25.3
Đợt tuyên truyền này đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các em học sinh, giáo viên, viên chức, lao động của trường cũng như người dân trên địa bàn huyện./.

Phòng Tư pháp huyện Đông Giang