danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 61 khách Trực tuyến
Hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc cung cấp thông tin giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài
Thứ hai, 29 Tháng 3 2021 14:10 - Lượt xem: 1118
PDF. In Email

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất các quy định về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, đồng thời, trên cơ sở thông báo mới nhất của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện ngoại giao của một số quốc gia tại Việt Nam; ngày 18/3/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp đã có Công văn số 186/HTQTCT-HT về việc tiếp tục cập nhật, tổng hợp và cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài, thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan); theo đó, Công văn số 186/HTQTCT-HT đã hướng dẫn một số nội dung trong công tác đăng ký hộ tịch, cụ thể như sau:
Thứ nhất, về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của một số quốc gia sử dụng để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam.
Cộng hòa Áo: Bổ sung mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Áo (bao gồm cơ quan đại diện Áo ở nước ngoài) cấp cho công dân Áo; Canada: Bổ sung mẫu Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân - bản tuyên thệ này đã được cơ quan đại diện ngoại giao của Canada cấp từ ngày 01/7/2016 cho công dân Canada để kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và là mẫu áp dụng chung, phù hợp với pháp luật của Canada; Hoa Kỳ: Từ ngày 13/07/2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cấp Bản tuyên thệ độc thân sửa đổi, bản tuyên thệ này sẽ thay cho mẫu "Bản xác nhận thay thế Giấy chứng nhận không cản trở việc kết hôn" được đính kèm với Bản tuyên thệ độc thân trước đây; Ucraina: Đơn được chứng thực, xác nhận tình trạng hôn nhân của người yêu cầu (chưa kết hôn/đã ly hôn hiện chưa kết hôn/vợ (chồng) đã chết, hiện chưa kết hôn). Đơn này được công chứng tại Ucraina hoặc chứng thực chữ ký bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Ucraina tại Việt Nam.
Đối với Trung Quốc (Đài Loan): Cơ quan hộ tịch có thẩm quyền của Trung Quốc (Đài Loan) không cấp "Giấy chứng nhận độc thân" mà người có yêu cầu làm thủ tục tuyên bố hoặc tuyên thệ độc thân phải đến Phòng hộ tịch có thẩm quyền để xin cấp "Trích lục hộ khẩu", sau khi được cấp Trích lục hộ khẩu, thì thực hiện công chứng tại Tòa án địa phương hoặc Công chứng viên, sau đó cần được xác nhận tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.
Trích lục hộ khẩu là giấy tờ do Phòng hộ tịch cấp. Theo quy định của Luật hộ tịch Đài Loan, Đài Loan áp dụng cơ chế đăng ký hộ tịch, nội dung đăng ký hộ tịch bao gồm nội dung đăng ký hộ tịch của các nhân khẩu cùng hộ và các nhân khẩu đã bị xóa hộ khẩu, đăng ký nhân thân của các nhân khẩu và chuyển khẩu (thông tin trong Trích lục hộ khẩu phải phù hợp với thông tin trong bản tuyên thệ độc thân). Từ ngày 01/10/1997, Đài Loan sử dụng hệ thống hộ khẩu điện tử, đồng thời thực hiện liên kết trực tuyến với dữ liệu toàn quốc nên đương sự có thể đến bất kỳ Phòng hộ tịch nào trên toàn quốc để xin Trích lục hộ khẩu, Phòng hộ tịch sẽ in bản Trích lục điện tử và đóng dấu xác nhận của cơ quan. Việc xin bản Trích lục hộ khẩu có thể do bản thân đương sự, người có quyền và lợi ích liên quan hoặc người được ủy quyền thực hiện.
Như vậy, theo như hướng dẫn tại Công văn số 186/HTQTCT-HT, công dân Trung Quốc (Đài Loan) khi làm thủ tục đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải có các giấy tờ sau: Tuyên bố hoặc Tuyên thệ độc thân, kèm theo Trích lục hộ khẩu làm giấy tờ chứng minh và văn bản xác nhận của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.
Thứ hai, thông tin pháp luật liên quan đến việc đăng ký khai tử của công dân Việt Nam chết tại Đài Loan
Theo quy định của pháp luật Trung Quốc (Đài Loan), cơ quan hộ tịch có thẩm quyền của Trung Quốc (Đài Loan) không thụ lý giải quyết thủ tục đăng ký khai tử cho người mang quốc tịch nước ngoài. Thông tin về việc tử vong của người nước ngoài được Cục di dân, Bộ Nội chính Đài Loan cập nhật vào dữ liệu quản lý xuất nhập cảnh và di trú của người nước ngoài tại Đài Loan.
Thứ ba, thông tin pháp luật Nhật Bản liên quan đến việc kết hôn của công dân Việt Nam và công dân Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản
Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, người đứng đầu thành phố, phường, xã tại Nhật Bản có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Nhật Bản và công dân Việt Nam. Do đó, sau khi đăng ký kết hôn tại Nhật Bản với công dân Nhật Bản, nếu công dân Việt Nam có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền của Việt Nam, thì phải cung cấp Giấy chứng nhận các hạng mục ghi chú (là bản sao hoặc bản sao giản lược hộ tịch đã ghi về việc kết hôn của công dân Nhật Bản) do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản cấp làm cơ sở thực hiện ghi chú.
Bên cạnh các hướng dẫn tại Công văn này, cơ quan đăng ký hộ tịch, đương sự có yêu cầu giải quyết các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài có thể tham khảo thêm thông tin về các mẫu giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài đã được hướng dẫn tại các Công văn số 840/HTQTCT-HT ngày 13/8/2019, Công văn số 382/HTQTCT-HT ngày 01/4/2020, Công văn số 714/HTQTCT-HT ngày 09/7/2020 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp./.

Tấn Chánh – Phòng HCTP


Tin mới:
Các tin khác: