danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 50 khách Trực tuyến
Tiên Phước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 15:58 - Lượt xem: 1022
PDF. In Email

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, từ ngày 29/3 đến ngày 31/3/2021, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Tiên Châu và UBND xã Tiên Cẩm tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử cho 109 đại biểu là cán bộ, công chức xã và toàn thể quân dân chính của các thôn trên địa bàn xã.tiên phước 2.4
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Mai Huy - Phó Trưởng phòng Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 như: tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, quyền nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự và thể thức bầu cử; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 47/2019/QH14) và các văn bản liên quan, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử. Sau hội nghị này, UBND các xã sẽ tiếp tục triển khai rộng khắp đến từng địa bàn thôn, xóm.
Theo Kế hoạch, trong thời gian tới Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn còn lại tuyền truyền, phổ biến nội dung của các văn bản Luật trên và hoàn thành trước ngày 20/5/2021./.

Nguyễn Hoàng Sa