Một số khó khăn, vướng mắc về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 08:01 - Lượt xem: 469
PDF. In Email

Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong thời gian qua trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí cụ thể thực hiện việc đấu giá tài sản đồng thời để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, góp phần đảm bảo việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS) của người có tài sản đấu giá, thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các TCĐGTS được công khai, minh bạch, khách quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên toàn quốc.
Cụ thể, khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản quy định, việc lựa chọn TCĐGTS căn cứ vào các tiêu chí như: cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm, uy tín của TCĐGTS; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá ; có tên trong danh sách tổ chức đấu giá được Bộ Tư pháp công bố; các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng người có tài sản đấu giá (NCTSĐG) khi lựa chọn TCĐGTS đã đưa ra các tiêu chí "chủ quan", thiếu minh bạch, nhiều tiêu chí thiếu tính khả thi, không bám sát tính chất, đặc thù của tài sản, chưa phù hợp với quy định của Luật đấu giá tài sản như đấu giá viên phải có học vị cao (Thạc sỹ, tiến sỹ), có kinh nghiệm 10 năm; tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải có ít nhất 3 chi nhánh (Miền Bắc, miền Trung, miền Nam) trong cả nước, phải có cuộc đấu giá tại nhiều vùng miền khác nhau; thậm chí, có TCĐGTS còn "mời chào" với tiêu chí không thu thù lao dịch vụ ...Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng của việc đấu giá mà còn tiềm ấn nguy cơ thông đồng, móc nối, ảnh hưởng đến quyền lợi, của tổ chức, cá nhân, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Thiết nghĩ việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn TCĐGTS phải bảo đảm được sự công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và hài hòa giữa những tổ chức mới được thành lập và những tổ chức đã hoạt động lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Do đó, Bộ Tư pháp cần sớm ban hành Thông tư quy định về tiêu chí lựa chọn TCĐGTS để thống nhất thực hiện các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, theo đúng Chỉ thị số 40/CT-TTG ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản./

Trần Anh Sơn
TT DVĐGTS Quảng Nam


Tin mới:
Các tin khác: