Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng xe lưu động tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật
Thứ sáu, 13 Tháng 8 2021 09:56 - Lượt xem: 1571
PDF. In Email

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021 đến năm 2021; ngày 12/8/2021, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nông Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng xe lưu động tại xã Quế Trung với các nội dung sau: Giới thiệu những nội dung cần quan tâm của Luật Cư trú năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số điểm mới đáng chú ý của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.
Thông qua hình thức tuyên truyền lưu động này đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật mới, cập nhập kịp thời các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid – 19 và đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

trọng điểm
Theo Kế hoạch, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai việc tuyên truyền pháp luật lưu động tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật gồm: Phước Đức, Tam Dân, Tam Lãnh, Hương An, Quế Xuân 1, xã Ba, Bình Nam, Cẩm Hà, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/9/2021./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: