traloimotcua

Hội nghị tổng kết liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016

Cập nhật: Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 15:46

DSCN2644Sáng ngày 28/11/2016, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và tọa đàm nâng cao chất lượng TGPL trong một số vụ án cụ thể.

Huyện Tiên Phước tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Cập nhật: Thứ sáu, 02 Tháng 12 2016 15:44

Sáng ngày 30/11/2016, UBND huyện Tiên Phước tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 123 đại biểu là Tổ trưởng Tổ hòa giải và công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự khai mạc có lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Phòng Tư pháp.

Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016

Cập nhật: Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 14:31

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội ở địa phương. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, công tác PBGDPL nói chung và công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nói riêng cơ bản được tăng cường, đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể quần chúng Nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Cập nhật: Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 10:02

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính (VPHC), hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC, thẩm quyền lập biên bản VPHC, thẩm quyền xử phạt VPHC; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT.

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Quyết định 4079/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng về quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân