Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  lý lịch tư pháp số 1 (13/11/2015)
Người gửi: HUỲNH PHƯỚC LỘC
Địa chỉ: Đông Phú.Quế Sơn.Quảng Nam, Số điện thoại: 01674819180, Email: lochuynh977@gmail.com
Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật thì thời gian trả Phiếu lý lịch tư pháp số 01 là bao nhiêu ngày? Trước đây tôi có đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, bây giờ tôi lại tiếp tục đi và được yêu cầu làm lý lịch tư pháp. Ngày 29/9/2015 tôi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp và được hẹn đến 20/10/2015 là có kết quả. Tuy nhiên, sau đó tôi nhiều lần gọi điện hỏi thăm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, trong khi Bộ Lao động cứ giục bổ sung Phiếu lích lịch tư pháp để làm hồ sơ xuất cảnh, vậy tôi phải nhờ đến cơ quan nào giải quyết? Xin trân trọng cảm ơn!
Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Trường hợp của bạn đã từng có thời gian xuất khẩu lao động tại nước ngoài thì quy định thời hạn cấp phiếu là không quá 15 ngày. Tuy nhiên, việc xác minh về thông tin Lý lịch tư pháp của bạn phụ thuộc vào thời gian trả kết quả của Công an tỉnh Quảng Nam, dẫn đến có sự chậm trễ, cho nên Sở Tư pháp mới trả kết quả cho bạn vào ngày 19/11/2015. Rất mong nhận được sự cảm thông từ bạn.

Người tư vấn Hồ Tấn Chánh


Xem các câu hỏi khác: