Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Chấm dứt việc nuôi con nuôi (14/03/2016)
Người gửi: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam, Số điện thoại: 01262098718, Email:
Câu hỏi: Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm nhưng không có con, nên chúng tôi có nhận một đứa con của em tôi làm con nuôi (theo đúng thủ tục do pháp luật quy định và đã được UBND xã đã công nhận). Sau khi đã nhận nuôi con nuôi một thời gian, đến nay con nuôi đã được 5 tuổi, vợ chồng tôi đã sinh được một con. Vì đã có con do chính mình sinh ra nên vợ chồng tôi muốn trả lại đứa con nuôi cho cha mẹ đẻ của nó (người em của tôi). Chúng tôi xin hỏi, việc trả này có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? 
Nội dung trả lời:

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Nuôi con nuôi, việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này (thực hiện các hành vi bị cấm trong việc nhận nuôi con nuôi, cụ thể là: Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi; Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc).

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc vào một trong bốn trường hợp nêu trên để có thể yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, nội dung bạn muốn giải quyết thuộc quan hệ dân sự, do đó vợ chồng bạn có thể trực tiếp trao đổi, bàn bạc với cha mẹ đứa trẻ và đề nghị họ nhận lại con đẻ của mình, nhằm giảm bớt khó khăn cho bạn. Nếu cha mẹ đẻ của đứa bé đồng ý nhận lại con đẻ của mình về nuôi thì bạn có thể gửi đơn yêu cầu chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú để được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 


Xem các câu hỏi khác: